Geneeskunde


Question Answer Na drie dagen woestijn en drinken uit bron: nierinsufficientie Mogelijk bevatte het water uit de bron een nefrotoxische stof. Hoe onderscheidt je een nierinsuff agv gewone uitdroging en andere oorzaak? • Urineosmolaliteit hoger, natrium in urine lager (uitdroging = prerenaal) nierinsufficientie, waardoor Vit D tekort? • Omzetting 25 in 1,25Cholecaciferol (vitamine D) wordt omgezet in de lever tot 25-hydroxycholecalciferol (25-(OH)D3) en verder door het renale 1?-hydroxylase tot het actieve metaboliet 1,25-dihydroxycholecalciferol (1,25-(OH)2D3). Erytrocyten cilinder in de urine, welk ziekte? • GlomerulonefritisErytrocyten in cilinders wijst op een renale oorzaak, is er sprake van een urologische aandoening dan zijn er wel erytrocyten in de urine te vinden, maar niet in cilinders. Ery’s +++, Leuko’s +++, nitritiet – > kan het nog een hoge urineweginfectie zijn? Ja, want na de nitriettest hoeft niet per se positief te zijn. Dat is wel het eerste onderzoek wat je doet; indien positief; uwi bevestigd. Indien negatief, verder onderzoek. Als de nierfunctie daalt, wat moet je dan doen met de dosering van metformine: • LagerBij nierinsufficientie is de halfwaardetijd verlengd. Bij gestoorde nierfunctie, acute alcoholvergiftiging, met name bij vasten, ondervoeding en leverinsufficientie bestaat er een toegenomen risico van lactaatacidose Reticulocyten bij nierinsufficientie zijn verlaag of verhoogd: • VerlaagdEPO wordt met name geproduceerd in de nieren. EPO zet het beenmerg aan tot de productie van rode bloedcellen. Minder EPO> minder reticulocyten (jonge rode bloedcel) Wegener, nierfunctie wordt verbeterd na behandeling wat gebeurt met fosfaat en urinezuur? beide dalen• beide stijgen• fosfaat stijgt en urinezuur daalt• fosfaat daalt en urinezuur stijgtWegener geeft glomerulaire ziekte. Verminderde nierfunctie afvalstoffen niet uitgescheiden, na verbetering fosfaat en urinezuur dalen..maar onduideli Man met hartprobleem, heeft nu een acute nierinsufficientie, gaat dit vanzelf weer over? • OnjuistAcuut renaal falen meestal reversibel periode v dagen/weken. Wel staat er dat er vervanging van vloeistof essetntieel is om het probleem te corrigeren en ontwikkeling van ischemiasche schade te voorkomen 1. Mw. met hypertensie waarvoor Betablokker en ACE-remmer. Tevens recent rugklachten waarvoor 4 paracetamol per dag. Nu achteruitgang nierfunctie. (creatinine in het bloed verdubbeld) Wat te doen? d. echo nieren en urinewegen 1. Mw. met hypertensie waarvoor Betablokker en ACE-remmer. Tevens recent rugklachten waarvoor 4 paracetamol per dag. Nu achteruitgang nierfunctie. (creatinine in het bloed verdubbeld) Wat te doen? d. echo nieren en urinewegen 2. proteinurie bij nefrotisch syndroom is tussen de 30-300mg? Onjuist, Een normaal individu scheidt minder dan 30mg albumine/24 uur uit. Proteinurie> >30mg/24 uur • Tussen de 30 en 300mg uitscheiding noemen we microalbuminurie • Bij een nefrotisch syndroom is de proteine-uitscheiding >3,5g/dag 3. Bij niet comateuze patient is sprake van een pathologisch verlaagde ADH. De urineproductie is bij deze patient verhoogd? Juist.Vasopressine/antidiuretisch hormoon (ADH) uit hypofyse achterkwab en functie: vasthouden van water door de nieren. Het speelt een centrale rol in de urineconcentratie door de corticale en medulaire verzamelbuizen permeabel te maken voor water. 4. Iemand met microscopische haematurie en gebruik van orale anti-coagulantie. Is verder onderzoek geindiceerd? JuistOorzaken: tumoren, congenitaal, trauma, ontstekingen, stenen, systeemoorzaken: stollingsstoornis (!) of lichamelijke inspanning. Pos dipstick, dan microscopie om de aanwezigheid van bloed te bevestigen en bepaalde oorzaken uit te sluiten 5. De linker nier ligt normaal meer craniaal dan de rechter nier JuistRechternier lager dan de linker door de lever. Linker tevens meer naar mediaal dan rechter. 1. Het nefrotisch syndroom gaat gepaard met hypolipidemie. juist/onjuist? onjuist 2. Chronische nierinsufficientie heeft effect op vitamine D. Dit is meetbaar door a. Vitamine D3b. 25-hydroxy-vitamine D3c. 1,25-dihydroxy-vitamine D3 Waarbij heeft iemand GEEN polyurie? Hyperkaliemie 2. Chronische nierinsufficientie heeft effect op vitamine D. Dit is meetbaar door a. Vitamine D3b. 25-hydroxy-vitamine D3c. 1,25-dihydroxy-vitamine D3 Waarbij heeft iemand GEEN polyurie? HyperkaliemieHyperkaliemie veroorzaakt depolarisatie van cel membranen, wat leidt tot een verminderde cardiale prikkeling, hypotensie, bradycardie en eventueel asystole. 1. Wat is het voornaamste effect van ACE-remmers op de nier a. Dilatatie efferente arteriole 8. bij een nierziekte is hemolyse de oorzaak van de anemie. juist/onjuist onjuist-Erythropoietine deficientie (EPO) meest belangrijke factorChronische nierziekte kan gepaard gaan met een normocytaire, normochrome anemie, die niet het gevolg is van hemolyse, maar van het chronisch ziek zijn en een verminderde productie van E 1) Chronische nierinsufficientie: anemie door ….. hemolyseRed cell survival is reduced in renal failure. Increased red cell destruction may occur during haemodialysis owing to mechanical, oxidant and thermal damage. Ook daling EPO 8. bij goede nierfunctie wat moet je bepalen? 1,25 vit DNier > metabool actieve 1,25-dihydroxycholecalciferol. In huid oiv zonlicht cholecalciferol (D3). Dit in lever > 25-hydroxycholecalciferol, in nier wordt > actieve metaboliet, 1,25-dihydroxycholecalciferol. Goede nierfunctie dit bepalen 8. Hyponatriemie, geen proteinurie, geen afwijkingen in de urine, de oorzaak is prerenaal, renaal of postrenaal? prerenaal.> inadequate nierperfusie. > ECF volume depletie (Renaal verlies van water en zouten, (> hyponatriemie) ACEremmers, NSAID’s > increased renal vasculair resistence. Afwezigheid proteinurie/afwijkingen urine > geen renaal of postrenaal probleem. 8. wat zijn de verschijnselen van een chronische hyponatriemie: bewustzijnsverlies/ geenChronisch > aanpassing. Pas laat > [Na] < 120, vaker nog < 110 mmol/liter. Neurologisch problemen, agv cellulair hersenoedeem. Water >> intracellulair ih brein > afgenomen plasma-osmolariteit > hyponatriemische encefalopathie. 8. Hoe is het calcium in de urine bij hyperparathyreoidie? VerhoogdPTH verhoogd het plasma calcium, secundaire hyperparathyreoidie kan ook normaal Ca hebben 9. Door gebruik v. ace-remmer is plasma-renine: verhoogd 8. moet je bij hematurie bij ASA (acetylsalicylzuur(acid)) gebruik verder onderzoek doen? Juist.Hematurie is pathologisch. ASA gebruik kan natuurlijk bloedingen induceren, maar veel vaker in het maagdarmkanaal dan in de urine. Hematurie staat niet als bijwerking van ASA geregistreerd. 9. man, flank pijn links, bij onderzoek proteinurie en bacterien in urine, eerder goed gezond. Is een radiologisch onderzoek (echo) geindiceerd? Ja 10. bij albuminurie kun je periorbitaal oedeem krijgen? Juist 8. Vrouw met nierinsufficientie is kort geleden ivm pijn aan schouder NSAIDs gaan gebruiken, haar Natrium is nu 19mmol/L. De oorzaak van deze hyponatriemie ligt prerenaal, renaal of postrenaal? prerenaal 2) Hypertensie verandert dat de snelheid van chronische nierinsufficientie? Ja , Hypertensie is slechte prognostisch factor. 1) Wegener, nierfunctie verbetert wat gebeurt er met fosfaat en urinezuur a. Beide dalen 1. een man is ziek, heeft koorts, pijn in een flank en leukocyten in zijn urine. Is een echo-onderzoek geindiceerd? Nee (evt ja), want in dd acute pyelonefritis dus dan kun je echo doen, maar dat doe je alleen bij ernstig zieke patient. 1. Sarcoidose leeftijd is: 20-40 jaarOntstekingen organen, >opeenhoping witte bloedcellen (granulomen). Vaak lymfeklieren vd longen, verder ogen, huid, lever, nieren. Sympt: malaise, moe, dyspneu, gewrichtsklachten, koorts, gewichtafname, huidklachten. Piek: 3e en 4e decade 2. Wat is de behandeling bij een infectie met Bordutella Pertussis (kinkhoest)? a. Erytromycine (macrolide AB)erytromycine 1e keus, maar later geen zin. Alleen bij immuungecompromitteerden in omgeving zijn. Het langdurige hoesten bij kinkhoest wordt veroozaakt door lokale necrotiserende weefselschade ontstaan door toxines 3. Welke verwekker is de meest voorkomende oorzaak van community accuired pneumonie? b. Streptococcus pneumoniae 4. Een man komt, na een lang verblijf in Zuid-Afrika, met klachten. Bij onderzoek vind je zuurvaste staven. Wat is de diagnose? TBCSymptomen zijn hoesten, nachtzweten, malaise, gewichtsverlies, tuberculeuze meningitis of pericarditis 5. Een COPD patient is cyanotisch. Zuurstof toedienen bij deze patient is minder gevaarlijk dan bij iemand met COPD zonder cyanose. Nog iets met haptoglobine? OnjuistPink puffers: normale bloedgas> verhoogde ademarbeidBlue bloaters: te weinig ademarbeid > pCO2 stijgt. Eerst stimulatie ademhaling dan ongevoelig hoge CO2 & afhankelijk v pO2 voor ademhaling . O2 gift: ‘respiratory drive’ valt weg, verergering 6. Iemand met een niertransplantatie met CMV en een interstitiele pneumonie. Heeft deze persoon last van: c. crepitataties eind inspiratie 7. Bronchiectasie, complicatie: d. Hevige pulmonale bloedingIn bronchiectasieen kan bronchussecreet stagneren > recidiverende infecties. Haemoptoe, ook frequent symptoom bij bronchiectasieen, is afkomstig van het vaatnet dat zich in de verwijdingen en de ontstoken bronchus ontwikkelt. 8. Astma na bronchodilatators volledig reversibel? Juist.3 kenmerken van astma: reversibele luchtwegobstructie, hyperreactiviteit en ontsteking van de bronchi met eosinofielen, lymfocyten en mestcellen 9. Bronchusobstructie bij astma is het ergst tussen 2-4u ’s nachts. Juist 's Nachts is bijvoorbeeld de bloeddruk lager, de ademhaling gaat trager en het hart werkt minder hard. De luchtwegen zijn juist het meest prikkelbaar (overgevoelig) tussen 1 en 4 uur in de ochtend. 10. Astma bronchiale is het ergst in het begin van de avond? OnjuistDe diameter van de luchtwegen kent een circadiaan patroon, waarbij de diameter het wijdst is rond de (na)middag en het nauwst gedurende de (midden tot late) nacht 11. Een jonge vrouw is bekend met astma. Zij is weinig therapietrouw. Na een wespensteek is ze gecollabeerd. Nu is ze weer bij bewustzijn. Ze is angstig en heeft een snelle ademhaling. LO: bleek, klam, pols 50/min, bloeddruk 80/50. Wat is er aan de hand? d. Vaso-vagale collapsHet lichaam kent een reflex waardoor de bloeddruk zakt en het hart trager slaat; deze reflex via het autonome zenuwstelsel (n. vagus) remt zo de bloedsomloop, wat tot syncope kan leiden. 12. Opgewekt sputum van een patient met astma bevat: e. Eosinofiele granulocytenDe inflammatoire componenten wordt voorgedreven door Th2-type T-lymfocyten welke IgE sythese faciliteren door productie van IL-4 en eosinofiele inflammatie door IL-5.Veel eosinofiele cellen in bronchiale wand & secreties 13. Man met FEV1/FVC 80%, FEV1=80%, welke GOLD? 0, Nog geen COPD als FEV1/FVC > 70%, dus GOLD 0GOLD 1 tm 4; alle met FEV1/FVC <0,7, en dan FEV1 % voorspellende waarde: >80, 50-80, 30-50, <30 (of <50 bij longfalen). Dit na bronchusverwijding. 14. FEV1/VC is minder dan 70 %. Is hier sprake van een obstructieve stoornis? JuistGlobal Initiative in Obstructive Lung Disease = GOLD criteria (COPD) , De diagnose obstructief longlijden wordt gesteld o.b.v. spirometrie en daarbij wordt inderdaad de grens van 70% aangehouden 15. Hoesten door een viraal infect. Na een week zijn de symptomen van viraal infect verdwenen maar de hoest houdt aan. Dan is er vaak een andere oorzaak voor de hoest. OnjuistHoesten > na infectie soms wekenlang kan aanhouden. Het hoesten is meestal niet productief; na een infectie wordt het hoesten veelal geprovoceerd door temperatuurwisselingen, praten en sigarettenrook 16. Moet je codeine zowel bij niet productieve als productieve hoest geven. Onjuist, alleen bij niet productieve hoestCodeine remt de hoestprikkel, en is niet 1e keus. Dat is noscapine 17. Duivenmelkerslong > fibrose. Welk onderzoek is geindiceerd om te kijken naar longfibrose? c. Diffusiecapaciteit (longfunctietest) of TLC 18. Respiratoire acidose wordt gecompenseerd dmv HCO3-. Dit wordt gereguleerd door: NierPaCO2 en H+ stijgen. Renale retentie van bicarbonaat (HCO3-) kan dit gedeeltelijk compenseren, waardoor de H+ daalt 19. Bij astma gebruik je in eerste instantie een B2-sympaticomimetica. Bij veelvuldig gebruik wordt hier in eerste instantie een anti-leukotrieen aan toegevoegd • OnjuistStap 1: Kortwerkende beta-2-sympathicomimenticum (zo nodig): salbutamolStap 2: Lage dosis inhalatiecorticosteroid: budesonide 20. Patiente heeft vroeger astma gehad en gebruikt nu medicijnen tegen hoge bloeddruk. Zij wil stoppen met de beta-blokker. Dit kan leiden tot een astma-exacerbatie OnjuistHet gebruik van een beta-blokker kan een astma-exacerbatie opwekken (want kunnen bronchospasmen induceren), het ermee stoppen niet 21. Iemand met hemoptoe, nachtzweet en gewichtsvermindering. Wat is het NIET? d. COPD 22. Een patient ligt opgenomen op de chirurgisch afdeling. Je wordt in consult gevraagd ivm verdenking pneumonie. Welke antibiotica heeft de voorkeur? (denk aan community aquired vs hospital aquired) a. Flucloxacilline (smal spectrum penicilline) 23. Wanneer is de D-dimeer altijd gestegen? a. LongembolieD-dimeer is een afbraakproduct van fibrine, het kan door meerdere oorzaken gestegen zijn. Bij een longembolie is het altijd gestegen, een lage D-dimeer sluit een longembolie uit 24. Een patient met al jaren bestaande luchtwegklachten zal meer last hebben van luchtvervuiling bij de volgende diagnose c. Astma en COPD 25. Atriumfibrilleren wordt bij een patient behandeld met een longvene ablatie. Wat is de meest voorkomende complicatie? d. Longader vernauwing 74-jarige vrouw met COPD gold-klasse II, AP-klachten, MI nu met sinds 1 week een toenemende buikomvang en oedeem in de benen. Zij heeft geen dyspnoe in rust, wel bij inspanning. Geen koorts, hoesten of pijn op de borst. Wat is de diagnose? a. Cor pulmonaleCor pulmonale is een vergroting van het rechter ventrikel door toename in afterload veroorzaakt door ziekte van de thorax, long of pulmonaire circulatie 27. ARDS (acute respiratory distress syndrome) komt niet door: h. COPDo indirect: Sepsis, Drug overdose, Haematological (Disseminated intravascular coagulation = diffuus intravasale stolling), Grote hoogtes, Eclampsie, sever non-thoracic trauma, severe burnsdirect: pneumonie, aspiratie, longkneuzing, vetembolie 28. pneumonie bij HIV wordt veroorzaakt door: h. Pneumocystis CariniiPneumocystis carinii wordt vaak gezien bij een CD4 count onder de 200. Bij HIV is P. carinii een gevreesde opportunist (de zogenaamde PCP, Pneumocystis carinii pneumonie) 29. is het residuaal volume bij COPD verhoogdBij ziekten met chronic airflow limitation: TLC verhoogd, FVC verlaagd. This trapping of air within the lung (giving an increased RV) is a characteristic feature of these diseases (like emfyseem & asthma) 30. Pulmonary wedge druk staat voor a. Druk in linker atriumSchwan-Ganz-catheter > rechter atrium/ventrikel > a. pulmonalis opblazen > gesloten systeem met het linker atrium en meet de druk. Dit is de pulmonale wedgedruk = druk in linker atrium. 31. Is er bij longemfyseem versterkt of verzwakt ademgeruis Verzwaktverzwakt ademgeruis bij toegenomen luchthoudendheid of hyperinflatie zoals emfyseem Verschillende kleuren sputum rood/bruin/roze: Als er helderrood bloed bij zit kan het van een embolie zijn en als het roestbruin is, past dat bij acute pneumonie. Bij longoedeem door linkerhartfalen is het roze. 1. Patient met primaire biliaire cirrose wordt behandeld met galzuurbindende medicatie, waarna haar jeuk duidelijk afneemt. Op basis hiervan is het waarschijnlijk dat haar cholesterol is gedaald Juist Iemand met hyperammoniak en levercirrose, welk symptoom nog meer? Flapping tremorCirrose > portale bloed langs lever via de collateralen en komen toxische metabolieten direct in de hersenen terecht. Mn ammoniak speelt grote rol.Fetor hepaticus (zoet)Flapping tremorConstructionele apraxieVerminderde mentale fun Vrouw 54jr vergrote lever 2 cm, scherp omgrenst, anticonceptie. Oom vorig jaar darmkanker. Nu bij verrassing op echo levercirrose en een echodense oplichting te zien wat MINST waarschijnlijk?LevercarcinoomLeveradenoom Metastasen van coloncarcinoom • Levercarcinoom 1. Leverwaarden, waarbij ASAT hoger was dan ALAT b. alcoholisch-ASAT & ALAT (serum aspartaat & alanine aminotransferases)> hepatocellulaire schade.-AF & Gamma-GT> cholestaseASAT: lever, hart, spieren, nieren en hersenen, ALAT: lever. ASAT>ALAT: ernstige leverschade, ASAT<ALAT: bv virale hepatiti 2. pijn in de rechter bovenbuik, lever is vergroot. Man is naar Indonesie geweest. HA heeft verdenking Hep A. Milt is ook vergroot. Milt vergroting kan duiden op a. hepatitisHepatitis A> 10% heeft palpabele hepatosplenomegalie 3. vrouw, die gaat vasten. Na een aantal dagen gele sclerae. Bij Abdominaal Onderzoek blijkt een verhoogd ongeconjungeerd bilirubine. Dit wijst op het syndroom van Gilbert? Ja. Gilbert’s syndroom (congenitale hyperbilirubinemie): asymptomatisch, bij toeval verhoogd bilirubine. Leverenzymen normaal. FA: 5-15% geelzucht. Ongeconjugeerde bilirubine stijgt bij vasten/milde ziekte. Geen hemolyse/ernstige aandoening. 4. Er wordt bilirubine gemeten in de urine. Dit is een uiting van? leverfalenHemolyse is prehepatisch en zorgt voor een verhoogd ongeconjungeerd bilirubine, dat niet in de urine uitgescheiden kan worden. Nadat het bilirubine in de lever geconjugeerd is kan het worden uitgescheiden met gal en ook in de urine 5. Bij prehepatische oorzaak van icterus gaat het vaak om ongeconjungeerd bili? JuistOngeconjugeerd bilirubine lever > geconjugeerd bilirubine > gal. Bij prehepatische oorzaak icterus > verhoogde hoeveelheid bilirubine voor de lever om te conjugeren. Bij hemolyse geelzucht vaak mild > normaal kan lever dit aan 6. verhaal over hepatitis, met pathologisch vergrote lymfeklieren para-aortaal. Vergrote para-aortale klieren wijzen bijna altijd op een maligniteit. JuistPreaortic: abdominal part GI-tract above mid-rectum.Retroaortic group: lateral & preaortic glands.Lateral group: iliac lymph nodes, ovaries, other pelvic organs. Adjacent to aorta, anterior to spine, extending laterally to edge of psoas muscles 1. secundaire amenorroe en dubbelzijdige galacterroe wijst op:a. prolactinoomb. hyperthyreoidismec. nog iets ? 2. Een man komt met vermoeidheidsklachten. Bij bloedonderzoek worden de volgende leverwaarden gevonden: ASAT 350, ALAT 150. De meest waarschijnlijke diagnose is:a. Non-alcoholische leververvettingb. Alcoholismec. Virale hepatitis ? 3. Een vrouw uit China, 35 jaar. Hepatitis onderzoek: HbsAg positief, HbeAg negatief, HbcAg negatief. Anti-HbsAg negatief, anti-HbeAg positief, anti-HbcAg positief. HBV dna wordt niet gevonden:Acute hepatitisChronische hepatitisGeklaarde hepatitis ? 4. Bij een man met verdenking op hepatitis wordt naast een vergrote lever ook een vergrote milt gevonden. Dit past bij hepatitis. ? 5. Een man heeft intermitterend klachten van pijn retrosternaal, welke al enkele malen snel is verbeterd na gebruik van een glyceride-tablet. Galsteenliojden is hier meest waarschijnlijk ? 6. Welk leverenzym is het meest significant verhoogt bij cholestase? a. Alkalisch fosfataseGamma-GT: in veel weefsels/lever. Bij AF normaal is en GGT verhoogd: alcohol inname. GGT verhoogd bij phenytoine. Het AF of ALP, is verhoogd bij cholestase door elke oorzaak (dus intra- en extrahepatische pathologie). Man met pijn in rechter bovenbuik. Hij is net teruggekomen uit Indonesie. Lever is vergroot. Miltvergroting kan duiden op hepatitis. Juist. De lever is wat vergroot en de milt is palpabel bij ongeveer 10% van de patienten. Soms ook lymphadenopathy en uitslag 5. Een van de meest voorkomende oorzaken van chronische pancreatitis zijn galstenen? OnjuistMeest voorkomende oorzaak: alcohol, 60-80%. Malnutritie & geassocieerde dieet factoren. Soms overgeerfd, autosomaal dominante aandoening met verschillende penetrantie. CF > chronische pancreatitis vanaf geboorte. 1. Welke lipiden zullen stijgen bij fors alcoholgebruik? d. Triglyceriden (VLDL) 8. Is het LDL in het plasma verlaagd bij het onderbreken van de enterohepatische kringloop? JuistLDL partikels zijn de voornaamste vervoerders van cholesterol, ze geven het af aan zowel de lever als aan de perifere cellen 8. Gamma GT en MCV zijn verhoogd bij een patient, waar duidt dit op? AlcoholabusesMacrocytaire anemie (normoblastisch) kan veroorzaakt worden door alchoholgebruik (of beter gezegd: misbruik). Gamma GT verhoogd bij alcohol abusis 8. Wat is het eerste symptoom bij een primaire billiaire cirrose jeukJeuk 1e symp, gevolgd door geelzucht een paar jaar later. Vaak ook moeheid, in het geval van geelzucht ook hepatomegalie. Ook mogelijk: gepigmenteerde xanthelasma op de oogleden of andere deposities van cholesterol in the creases of the hands. 1. ligt de bovengrens van de lever tussen de 4e en 6e rib Ja, lever bovengrens ligt ongeveer op 5e intercostaalruimte rechts. 1. Na bbq zijn 3 mensen ziek op ma, di, do. Welke bacterie is verantwoordelijk? 2-4 dagen incubatietijd. • Campylobacter jejuniIncubatie campylobacter 2-4 dagensalmonella 12-48 uur, shigella 24-48 uur 2. Diagnose coeliakie gouden standaard • duodenum biopsie vlokatrofieNaast de biopsie hebben de bepalingen van endomysial (EMA) en weefsel transglutiminase (tTG) en antilichamen (IgA) een hoge sensitiviteit en hoge specificiteit en worden gebruikt als eerste onderzoek en als screening 3. Wat is een lange termijn complicatie coeliakie? osteoporoseopnamestoornis voor vrijwel alle voedingsstoffen door atrofie van de dunne-darm-mucosa. Speciaal de opname van calcium en vitamine D kan problematisch zijn 4. Vrouw wervelfractuur wat kan oorzaak zijn? • Coeliackie 5. Waar zit coeliakie? d. JejeunumDe schade zorgt voor een afwezigheid van villi, waardoor een glad mucosaal oppervlak ontstaat. T cellen spelen een centrale rol in de etiopathogenese en reageren met het enzym tissue transglutaminase (tTGA) > specifiek T cel respons. 6. Vrouw met de ziekte van Crohn, wat nu goed gaat. Vader overleden aan MI. Goed cholesterol, geen alcohol, rookt wel 5 pakjes per week. Huisarts adviseert te stoppen met roken; heeft zij als zij stopt met roken meer kans op een exacerbatie van Crohn? Onjuist Roken geeft juist verergering van ziekte van Crohn. Niet- en ex-rokers hebben verhoogde kans op CU, en roken is hiervoor een effectieve behandeling 7. Bij ziekte van Crohn komt anemie voor. Dit wordt veroorzaakt door auto-imuun hemolyse. OnjuistBloedarmoede bij Chron kan berusten op verlies van bloed (in dikke darm), maar ook op een foliumzuurgebrek en vitamine B12 deficientie (in ileum, vooral na uitgebreide ileumresecties). Anders gaat het om anemie of chronic disease. 8. Wat is de meest voorkomende extra gastro-intestinale manifestatie bij IBD? • Artritiden Gewrichtsafwijkingen zijn het meest voorkomende extra gastro-intestinale manifestaties bij IBD. Daarna uveitis. Erythema nodosum is wel een symptoom, maar komt weinig voor. 9. Welke stof wordt bij de ziekte van Crohn met name minder goed geresorbeerd? vit B12 Vitamine B12 > darmlumen gebonden aan intrinsic factor, dat wordt geproduceerd door de parietale cellen van de maag. Dit complex wordt opgenomen in het ileum. Het terminale ileum heeft specifieke receptoren voor vitamine B12 en galzure zouten 10. Vrouw met ziekte van Crohn. Nu last van steatorroe. Dit wijst op linkszijdige colitis. OnjuistTerminale ileum meest frequent aangedaan > absorptie galzure zouten verstoord > enterohepatische kringloop gestoord > minder galzure zouten gerecycleerd, waardoor gal de vetten niet goed emulgeert en vettige diarree (steatorroe) ontstaat. 11. Ontstaat diarree bij de ziekte van Crohn door malabsorptie van zure galzouten? OnjuistCrohn is een chronische transmurale ontsteking van de gehele darmwand. Vooral in terminale ileum en vaak ook wel colon. Er is verlies van oppervlakkige absorberend mucosa waardoor diarree ontstaat 12. Waardoor wordt diarree bij Collitis ulcerosa veroorzaakt? AbsorptieprobleemDe darmwand raakt beschadigd; inflammatie, bloedingen en er is dus een absorptieprobleem van water waardoor de ontlasting waterig en dun blijft 13. Hoe groot is kans op reinfectie H pylori 1%Na eradicatietherapie is reinfectie zeldzaam, 1%, in ontwikkelde landen. In ontwikkelingslanden, waar de therapietrouw slecht kan zijn en de resistentie voor metronidazol hoog is, kan er bij 50% reinfectie optreden 14. IJzer wordt opgenomen in DuodenumPrimarily in duodenum. Non-haem iron > dissolved in the low pH in stomach & reduced from ferric to ferrous form > brush border ferrireductase. Cells duodenal crypts > iron requirements, retain this information > absorbing iron at tips of villi 15. Oorzaak van ulcus in het antrum van de maag: a. H. pyloriEen h.pylori infectie produceert een gastritis, voornamelijk in het antrum van de maag. 16. Wat is de meest sensitieve test na eridicatietherapie bij H.Pylori? a. C-ureum ademtestDe ureumademtest (betrouwbaar vanaf vier weken na antimicrobiele behandeling) is hiervoor het meest geschikt, maar nog niet overal beschikbaar. 17. Wat is verhoogd bij een maagbloeding/ bloedende maagulcus? ** UreumUreum > lever mn afbraak aminozuren. Deze zijn afkomstig van eiwitten uit het dieet of uit de weefsels. Ureumproductie ++ bij eiwitrijk dieet ++ endogeen katabolisme: infecties, inwendige bloedingen, intoxicaties, koorts, weefselbeschadiging 18. Pijn bij het heffen van de benen wijst meer op een proces in de buikwand dan intra-abdominaal? Juist Carnett-test: buikspieren aanspannen>beschermen van intra-abdominale organen, maar niet bij probleem in buikwand, dan eventueel zelfs toenemen van pijn 19. Zwelling buik en uitpuilende navel. Past het best bij? AscitesBij weinig ascites hoeft er niets te zien te zijn. Bij veel ascites zijn de flanken uitgezet, is de buik opgezet en is er en verstreken of uitpuilende navel. 20. Iemand komt met acute pijn op de borst. Er is geen sprake van MI of andere levensbedreigende aandoeningen. Staat gastro-oesofagale reflux dan hoog in je DD? JuistLeidt tot retrosternale pijn, 20% van de mensen met angina blijkt GORD te hebben 21. Iemand met GOR klachten. H. Pylori test is positief. Eradicatietherapie zal de klachten doen verbeteren? OnjuistH. Pylori eradicatie heeft weinig effect op de symptomen, maar wordt wel geadviseerd als onderdeel van de behandeling in de hoop dat het iets help 22. Shigella sonnei is zonder AB dodelijk. ** Onjuist? AB verminderen de ernst en de duur van de ziekte. ? FTK: Ofloxacine of ciprofloxacine (chinolonen) worden voorgeschreven. 23. Iemand heeft klachten met het slikken van vast voedsel, maar niet met dranken. Dit duidt op een mechanische belemmering in de slokdarm. JuistObstructie obv carcinoom passageklachten eerst beperkt tot vast voedsel en pas later betrekking op het vloeibare voedsel. Bij achalasie (innervatie van de slokdarm beschadigd) treden passageklachten gelijktijdig op 24. Duur van GOR en de mate van aantasting van de slokdarm zijn aan elkaar gerelateerd. Onjuist 25. Bij een geruptureerde appendicitis is het luisteren naar de peristaltiek de doorslaggevende diagnostiek. OnjuistEcho/CT > doorslaggevende diagnostiek. Geruptureerde appendicitis > subacute peritonitis >verwijding vd darmen & paralytische ileus. Auscultatie > stille buik spaarzame peristaltiek dmv peritonitis. 26. Patient heeft bewegingsdrang, dit is een uiting van peritonitis. onjuist 27. Iemand met een probleem in het colon ascendens, krijgt deze pijn in de rechter schouder. Onjuist Bij prikkeling van het diafragma kan pijn in de schouder worden ervaren, volgens het concept van referred pain. 28. Man op de CSO met hevige bovenbuikpijn en ruikt naar alcohol. Waarschijnlijk acute pancreatitis. Bij AO blijkt lactaat in het bloed normaal te zijn. Dit maakt de verdenking op acute pancreatitis? Niet hoger en niet lagerAO: serum amylase> binnen 24 h, 3x verhoogd?Urine amylase> lang hoogSerum lipase>stijgt, blijft langer hoog, niet beter dan amylaseLactaatdehydrogenase: verhoogd slechte prognose 29. Bij een probleem in de dunne darm is de diarree: a. Volumineus met veel gasvorming‘dunnedarmtype’(volumineus, slijm of pusbijmenging, steatorroe, gasvorming/flatulentie) en het ‘colontype’(frequent, kleine hoeveelheden, bloed en slijmbijmenging, pijn, tenesmi) 30. Chronische pancreatitis ontstaat meest waarschijnlijk door: a. Langdurig alcoholismeChronische pancreatitis> alcoholabuses, acute pancreatitis> galsteenlijden 31. Bij endoscopie is Barret’s oesophagus een onschuldige toevalsbevinding, er hoeft niets aan te worden gedaan. OnjuistBarret’s oesophagus: cylindrisch epitheel breidt zich uit in de lage oesophagus, waarbij het normale plaveiselcelepitheel wordt vervangen > metaplasie. Dit is een premaligne aandoening voor adenocarcinoom 32. Enkele uren na het eten van een kroket krijgt een jonge man last van hevige buikpijn en diarree. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door een H. pylori infectie. Onjuist 33. H. pylori veroorzaakt: a. Ulcus duodenib. Ulcus ventriculi (maagzweer)c. Beide BeideBij succesvolle eradicatie (door behandelijk met zuurremmer + twee antibiotica) is de kans op een recidief verwaarloosbaar. Vandaar dat bij een ulcus pepticum (indien dit niet berust op NSAID-gebruik) anti-Helicobactertherapie is aangewezen. 34. De behandeling van een ulcus duodeni/ventriculi veroorzaakt door een NSAID bestaat uit b. ProtonpompremmerZowel bij de preventie als de behandeling van een NSAID-gerelateerd ulcus ventriculi kan een voorkeur worden uitgesproken voor een protonpompremmer en eventueel misoprostol in een voldoende hoge dosering 35. De ernst van de schade aan de oesophagus correleert met de hoeveelheid klachten bij gastro-oesophagale refluxziekte. Onjuist? 36. De meeste mensen met hernia hiatus oesophagii hebben geen klachten. Juist 37. Bij een patient wordt het calcium niet opgenomen uit de darm. Waarvan is bij deze patient een tekort? c. 1,25 D 38. Bij een oesofagusspasme, wat wil dan niet door de slokdarm heen?- Geen vast voedsel, vloeibaar lukt.- Geen vloeibaar voedsel, vast lukt.- Beide wil niet. Beide nietDiffuse oesofagusspasmen is een ernstige vorm van abnormale oesofageale motiliteit dat soms retrosternale pijn op de borst en dysfagie kan veroorzaken. Het kan samen gaan met GORD. Diffuse oesofagusspasmen is een ernstige vorm van abnormale oesofageale motiliteit dat soms retrosternale pijn op de borst en dysfagie kan veroorzaken. Het kan samen gaan met GORD. 40% 40. Een mevrouw presenteert zich met klachten van vermoeidheid, op basis van een ijzergebreksanemie. Verder geen andere klachten. Ze eet elke dag vlees, dus inname ijzer is voldoende. Eerst volgende onderzoek: • ColoscopieChr bloedverlies meest > ijzerdeficientieChronisch bloedverlies eerst oesofagogastroduodenoscopieChronisch bloedverlies door ijzerdeficientie anemie na menopauze coloscopie > bloeding GI systeem door een aan de rechter kant neoplasma c 41. Biopt bij ulcus duodenum JuistBij Heliobacter Pylori, zeker voor ulcus duodeni, zullen er altijd biopten genomen moeten worden uit het antrum en corpus van de maag. Bij ulcus pepticum doe je ook een biopt uit het ulcus zelf om maagcarcinoom uit te sluiten 42. Maag eruit, wat krijg je? ** Vit B12 tekortDoor maagenzymen wordt vitB12 aan intrinsic factor (uitgescheiden door parietale cellen in de maag) gebonden. Dit is nodig om vitB12 richting het ileum te transporteren waar deze door specifieke receptoren op de darmwand wordt opgenomen 43. diverticulose (of diverticulitis) komt met name voor in: a. sigmoid 44. moet je bij een ulcus duodeni een biopt nemen om een maagcarcinoom uit te sluiten? OnjuistBij Heliobacter Pylori, zeker voor ulcus duodeni > altijd biopten antrum/corpus van de maag. Bij ulcus pepticum doe je ook een biopt uit het ulcus zelf om maagcarcinoom uit te sluiten. Dus niet voor maagcarcinoom maar om naar H.Pylori te kijken Wat is osmotische diarree? de darm werkt als een semipermeabel membraam en vloeistoffen dringen de darm binnen als er grote hoeveelheden van niet-absorberende hypertonische substaties zich in het lumen bevinden. Wat is secretoire diarree? in deze aandoeningen is er een actieve intestinale secretie van vloeistoffen en electrolieten en een verminderde absorptie Wat is inflammatoire diarree? diarree ontstaat door beschadiging van intestinale mucosacellen waardoor verlies van vloeistof en bloed ontstaat. Daarnaast is er een gestoorde absorptie van vloeistoffen en electrolieten 1. Zwerver lang verhaal met hemiplegie. Kan bacteriele endocarditis hemiplegie veroorzaken? JuistChronische endocarditis: bloedarmoede, malaise, anaemie, koorts, stolselvorming op infectieplek waardoor embolieen, CVA en hemiplegie, ruptuur en lekke hartkleppen 2. Het PR interval bij een Wenckebach blok verlengt progressief JuistBij een 2e graads AV blok type 1 verlengt het PR-interval bij iedere slag, totdat er een QRS complex uitvalt. Wenckebachblok is een blok in de AV knoop. 8. Als er geen P top op het ECG is, is er een 2de graads Avblock ? onjuistBij een 2e graads hartblok is juist sprake van een wisselend patroon: af en toe wel en dan weer geen p-top. Wat is eerstegraads AVblock? gefixeerde verlenging van de PR-tijd (> 220 ms). Elke atriale depolarisatie wordt gevolgd door ventrikelactivatie, maar met verlenging Wat is tweedegraads AVblock? sommige P-toppen > QRS-complex, andere niet. Kan progressief toenemend PR-interval zijn, tot P-top niet voortleiden (type Mobitz I/type Wenckebach), of patroon met soms QRS-complex niet volgt op P-top zonder eerst verlenging van PR-tijd (type Mobitz II). Wat is derdegraads AVblock? (totaal hartblok): geen enkele P-top wordt voortgeleid naar de ventrikels. Dat betekent niet dat er geen P-toppen te zien zijn, die zijn er namelijk wel, maar de ventrikelactivatie gebeurt nu volgens een ventriculair escape-ritme. Een achterwand infarct (infero-basaal posterior), welke ader is meest waarschijnlijk? rechter arteria coronairere zijde AV ‘groove’> coronairen naar RA en RV ontspringen. Gaat verder als ‘posterior descending coronary artery’ die in de achterste interventriculaire ‘groove’ loopt achterste deel interventriculaire septum & achterste LVwan 39)Vrouw die drie jaar geleden een kunstklep gekregen heeft, nu een verminderd MCV (mean corpuscular volume, gem rode bloedcel volume) en is moe en kortademig. Komt dit door hemolyse? NeeHemolyse geeft normocytaire of macrocytaire anemie, geen microcytaire. K&C 425. 1. pulmonalisstenose hoor je het beste op: 2e ICRLObstructie RV leging > rechter ventrikel hypertrofie wat dan weer leidt tot rechter atrium hypertrofie. De pulmonalisstenose wordt gekarakteriseerd door een hard midsystolische ejectie geruis, best gehoord bij inspiratie linker zijde 2e ICR • Jonge man, 28 jaar, voetballer, geen MI, wel LVH, souffle 2e ICR. aortastenose 45)Een scheidsrechter van een voetbalwedstrijd bekend met ventrikel tachycardie komt 30 min later binnen op CSO na defibrillatie, tropo en CK niet verhoogd, ST elevatie in de voorwand. Kan dit een MI zijn? Ja Tropo, CK en CK-mb verhoogd 2-4 uur na MISt elevatie kenmerk MI. Diagnose pas als: Hartenzymen (CKMB of Troponine T) verhoogd in bloed plus 1 vd: klachten v infarct ECG ST elevatie/ depressie Pathologische Q golven ECG Coronaire intervent 50) Een vrouw met hyperaldosterisme, helpt een behandeling met een renine remmer tegen de hypertensie? NeeTeveel aldosteron > Na+ retentie > hypertensie > negatieve terugkoppeling op RAAS, renine = laag. Dus renineremmer zal niet helpen. 51) Er wordt een vergroot linker atrium gevonden bij een echo, heeft deze persoon bij atriumfibrilleren meer kans op een ischemische CVA? Jastaat er niet letterlijk in, maar bij vergroot linker atrium worden wel anticoagulantia gegeven ter preventie. Negroide man, welke antihypertensiva werkt het beste? • CalciumantagonistenNegroide ras: 1. Thiazide 2. Ca-antagonist 53) Welk medicijn kan tot erectiele disfunctie leiden? ** Beta-blokkerDyspneu en provocatie van astma-aanvallen, de perifere circulatie kan verslechteren (koude handen en voeten). Prikkelgeleidingsstoornissen kan. Bloeddrukdalingen, vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, visusstoornissen, impotentie 56) Patient heeft van alles, ook hele hoge bloeddruk: 220/124 (? diast. druk weet ik niet meer precies). Hij heeft last van hoofdpijn. Hoe snel moet de bloeddruk omlaag? 24-48 uurmaligne hypertensie (tm 210/120 mmHg). In 24-48 uur moet de diastolische bloeddruk omlaag naar 100-110 mmHg. De bloeddruk kan vervolgens worden genormaliseerd in de volgende 2-3 dagen. Snelle actie is nodig maar niet te snel > infarcering 57) Pulsus paradoxis, wanneer hoor je een verzwakte pols? • InspiratiePulsus paradoxus is een pols die >10 mmHg daalt tijdens inspiratie. Ook voel je de pols slapper worden tijdens inspiratie. Pulsus paradoxus > bemoeilijkte instroom in het hart > afname slagvolume, vb harttamponade/ernstig longlijden 59) Man medicatie voor bloeddruk niet afdoende, huisarts wil nu ACE-remmer bijgeven. Hij heeft ook net een enterogastritis. Wat gebeurt er als je daarbij een ACE-remmer geeft? • Hyponatriemie• Verlaagde bloeddrukACE-remmer > minder aldosteron, hyponatriemie, hyperkaliemie.Enterogastritis zorgt voor braken en diarree > hyponatriemie. 8. Het werkingsmechanisme van een ace-remmer bij hartfalen is de pre en afterload verlagen via dilatatie van de arteriolen en de venen te verlagen: juistACE-remmers verlagen inderdaad de systemische vasculaire weerstand en de veneuze druk, waardoor zowel de preload (volumebelasting, veneuze return) als de afterload (systemische bloeddruk) worden verlaagd 64) Hartfalen, wat is niet onderdeel van de behandeling? • calciumantagonistHartfalen is een contra indicatie voor calcium antagonisten, want frequentie contractiliteit nemen af. Gebruik van langwerkende ca antagonisten geeft hoger risico op hartfalen 78) Bij een AAA staat roken in de top drie risicofactoren? • Juist1. leeftijd2. roken3. geslacht/ras 3. Pt met maagbloeding. Gebruikt acetylsalicylzuur. Frequent hematomen op benen. Wat is beste behandeling voor bloeding? • Transfusie trombocytenPatient moet bloed krijgen, er staat niks over trombocyten maar ik vind het wel logisch omdat acetylsalicylzuur pas uitgewerkt is als alle ‘aangedane’ trombocyten dood zijn (na 10 dagen). Protonpomp remmer is latere zorg 1. 2 plaatjes met ritmestoornissen, waarbij is een pacemaker geindiceerd. Indicatie pacemakers:Mobitz type II AV blok, complete hartblok (geen AV geleiding alleen een ventriculair escape ritme) 2. Waarbij is geen endocarditis profylaxe geindiceerd? a. Pacemaker 3. Meneer die 2 dagen geleden een MI heeft gehad zonder restverschijnselen. Nu pijn op de borst die verminderd bij rechtop zitten a. Pericarditis Bij een pericarditis is er ook angina, maar de pijn kan verminderen bij vooroverzitten en erger bij liggen. Verder is er meestal koorts en er is frictie te horen bij auscultatie. 4. Indicatie voor carotis massage? a. AV tachycardieRechter sinus carotis massage vertraagd het sinusknoopritme. Massage van de linker sinus carotis vertraagd de AV-geleiding. Een carotismassage pas je dus toe bij tachycardieen. En dan alleen bij supraventriculaire tachycardieen. 5. Een vrouw, pijn op de borst en nog een heel verhaal. Bij LO een diastolische souffle 3e/4e ICRL parasternaal. BP linker arm verhoogd, BP rechter arm verlaagd. c. thoracale aortadissectiebloeddruk in de linker arm geeft druk in aorta weer, wanneer deze verhoogd is t.o.v. rechts duidt dit op een aortadissectie. Bij een aortadissectie krijg je dezelfde klachten als bij een MI 6. Iemand met paroxysmaal AF. Als je stopt met roken, vermindert de kans op het wederom krijgen van AF aanval Juistroken als oorzaak van atriele tachycardien Syndroom van Tietze, is dat pijn op de borst als teken van een divertikel in de slokdarm? onjuistgoedaardige aandoening aan het kraakbeen in de borstkas 8. jonge voetballer. Op CSO. Blijkt linkerventrikelhypertrofie te hebben en een souffle 2e ICR. a. aortastenoseAortastenose: 2e ICR rechts systolisch LV-hypertrofie 9. Man met pijn centraal rondom te navel, in de afgelopen dagen erger geworden. Nu uitstralend naar het scrotum. LO niet goed mogelijk door obesitas. Bovenstaande bevindingen maken een geruptureerd AAA minder waarschijnlijk? Onjuist?ruptuur AAA > ernstige pijn epigastrisch, uitstralend n rug. Verder hypotensie, tachycardie, anemie, dood. De organen geven tegendruk, waardoor bloed naar genitalien stroomt. 10. Wat is een risicofactor voor DVT? longcarcinoomVooral risicoverhoging na OK bij ouderen, maligniteiten en eerdere trombose in de VG 11. polycythemie door hypoxie in hooggebergte. Meer aanmaak van a. ery’s 12. Iemand met AF en ritmecontrole. Metropolol doet niet goed zijn werk. Wat is de volgende stap? metropolol + digoxine• Voeg digoxine toe bij onvoldoende daling van de ventrikelfrequentie bij maximale dosering van de betablokker of calciumantagonist. De combinatie van een betablokker met een calciumantagonist wordt niet geadviseerd. 13. AF met een ventrikeltachycardie. Als door medicatie de ventrikelfrequentie wordt verlaagd, wordt het risico op een MI verhoogd? Onjuist De coronairvaten worden gevuld tijdens diastole. Medicatie die de ventrikelfrequentie verlaagt, zorgt er juist voor dat er meer tijd is voor het vullen van coronairvaten. 14. Ejectiefractie van 58%, is dit normaal? JaNormale EF > 55% 8. wat krijg je het eerst bij een hyperkaliemie? serum K+ boven de 7.0 mmol/L is geassocieerd met veranderingen op het ECG. Hyperkaliemie veroorzaakt depolarisatie van celmembranen wat leidt tot verminderde cardiac excitability, hypotensie, bradycardie en uiteindelijk asystolie 15. Finger clubbing krijg je bij langbestaande centrale cyanose. JuistFinger clubbing betekent dat de normale hoek tussen de nagelbasis en nagel verloren is gegaan. De nagelbasis is erg gevoelig voor verminderde vascularisatie. Vaakst door congenitale cyanotische hartafwijking 16. Je collabeert vanaf een ventrikelfrequentie van 180/min JuistNormale hartfrequentie is tussen 60-80/minuut. Ik ga er vanuit dat vanaf die frequentie het hart niet goed genoeg kan vullen en dat je daarom dus onderuit gaat. Maar als je hart te langzaam klopt, ga je natuurlijk ook onderuit 17. Mw. met heel veel medicatie. orthostatische hypotensie, bij opstaan van de bank gecollabeerd. Meest waarschijnlijk veroorzaakt door? beta blokkerVaak als bijw orthostatische hypotensie 18. angina pectoris duurt langer dan 30 min OnjuistEen aanval duurt niet langer dan 15minuten, anders is het onstabiele angina. Binnen enkele minuten is de pijn verdwenen bij rust 19. Bij hypertrofische cardiomyopathie neemt de kans op plotse hartdood toe. JuistSudden death, op alle leeftijden maar vooral bij adolescenten/jongvolwassenen 1. Een ventriculaire extrasystole wordt op het ECG altijd voorafgegaan door een P-top Onjuist? 2. Atriumfibrilleren wordt meest waarschijnlijk veroorzaakt door: a. Hypertensieb. Hyperthyreoidiec. Ischemische hartziekte???? 3. Door intraveuze drugstoediening kan endocarditis ontstaan. De meest waarschijnlijke verwekker is: a. Staphylokokken aureus (toch?) 4. Je mag endocarditis uitsluiten wanneer er geen specifieke afwijkingen te zien zijn op het ECG, ondanks een positieve bloedkweek Onjuist?? 5. Wanneer hypertensie adequaat wordt behandeld, daalt het risico op een CVA sterker van het risico op een myocardinfarct ?? 6. De mortaliteit na een hartinfarct ligt in Nederland het dichtst bij: b. 50% ?? 7. Bij atriumfibrilleren wordt echoscopisch linkeratriumhypertrofie gevonden. Dit geeft een verhoogde kans op een ischemisch CVA Juist 8. De vierde harttoon is het beste te horen op ICR 3 links, parasternaal Juist??Stugge ventrikelwand, teveel vulling en daardoor knallen van de ventrikelwand 9. Een mitralisinsufficientie is het beste te horen op: d. Apex linker zijligging(interne geneeskunde vd Meer) 10. Aortainsufficientie is het beste te horen op de rug, in voorovergebogen houding onjuist Een man presenteert zich op de CSO met pijn op de borst sinds een uur. In de VG is sprake van angina pectoris. Op het ECG zijn geen afwijkingen te zien. Je mag nu ophouden met zoeken naar cardiale problematiek, omdat dit afdoende is uitgesloten. onjuist (het ECG kan in het begin nog normaal zijn) 12. De meestvoorkomende complicatie na een myocardinfarct is: a. Aritmie??Ander opties zijn ventrikelwand ruptuur of defect, of ventrikelfibrilleren 18. Minst voorkomende oorzaak atrium fibrilleren c. hyperparathyreoidieElke conditie die resulteert in verhoogde atriale druk, toegenomen atriale spiermassa, atriale fibrosis of inflammatie en infiltratie in het atrium kan atriumfibrilleren veroorzaken. Bloedkweek positief en geen splinterbloedingen. Kan je zeggen dat er geen endocarditis is omdat er geen splinterbloedingen zijn? Nee Splinter hemorrhages, also nonspecific for endocarditis, are nonblanching, linear reddish-brown lesions found under the nail bed, 10 % van de mensen met infectieve endocarditis heeft splinterbloedingen Enkel-arm index bij arterieel lijden is < 1quotient van de hoogst gemeten systolische bloeddruk aan de enkel en de arm; de normale index is ongeveer 1, een index <0.9 duidt op arteriele insufficientie van de beencirculatie en bij <0.5 is er ernstig obstructief arterieel vaatlijden. 52. Carotismassage wordt toegepast bij – Atrioventriculaire tachycardie Het uitoefenen van druk op de sinus caroticus; hierbij kan door prikkeling van de nervus vagus bradycardie of zelds kortdurend AV-blok of asystolie ontstaan; toegepast bij SVT Een stel met koolstofmonoxide vergiftiging, heel verhaal. Komt bij deze vergiftiging altijd centrale cyanose voor? Nee 1. Een patiente heeft pijn op de borst rond het sternum, in rust en inspanning, korter durend dan 10 minuten. Is dit typische angina pectoris? b. OnjuistRetrosternale klachten (beklemmend, drukkend, samensnoerend)Provocatie van klachten door inspanning/emotiesKlachten verdwijnen in rust/nitraten binnen 2 tot 15min (MI langer dan 20min) 1. Waar hoor je de mitralisklepinsufficientie het beste? b. In linker zijligging4 oorzaken voor mitralisinsufficientie: congenitaal, myocardinfarct/dilatatie linkerventrikel, defect in de papillairspieren, chordaruptuur. 2. Welke waarde in het bloed zie je het eerste stijgen bij een myocard infarct? a. Myoglobine (snelle diagnose MI > heel vroeg verhoogd is, specificiteit is echter laag)De cardiale troponinen zijn niet aanwezig bij normale mensen en de specifieke antibody testen zijn daardoor hoogsensitieve markers voor myocyt necrose. 9. Moet je een beta blokker afbouwen of mag je direct stoppen? Afbouwen 8. Welk medicament moet je geven bij een man van 62, DM en hypertensie? ACE remmerhypertensie bij diabetes mellitus> ACE-remmer, alternateven :thiazide of ?-blokker, streefwaarde systolische druk 140 8. Roken is de grootste risicofactor voor Perifeer vaatlijden 8. Na een myocardinfarct treedt ventrikelfibrilleren op. Wat doe je eerst? Lidocaine/hartmassage/defibrilleren/precordiale stomp defibrilleren of precordiale stompProfessional kan een precordiale stomp geven binnen 10 seconden na ontstaan van aritmie. Dit werkt het best bij het converteren van VT naar sinusritme. Daarna defibrilleren bij ventrikelfibrilleren. 8. Geeft instabiele angina pectoris necrose? Angina pectoris ontstaat door een disbalans tussen zuurstofaanbod en verbruik van het myocard. Bij necrose is er sprake van een myocardinfarct, dat zich van (I)AP duidelijk onderscheidt door het optreden van vegetatieve verschijnselen. 8. Bij Wolf-Parkinson-White is het gecontra-indiceerd om een medicament te geven dat de geleiding vertraagt (digoxine): JuistDigoxine: hartglycoside. Vergroot contractiekracht (positief-inotroop), verlaagt hartfreq (negatief-chronotroop), vertraagt AVgeleiding (negatief-dromotroop). CI: Wolff-Parkinson-White syndrome (WPW). Hierbij > atrioventriculaire nevenverbinding! 8. Wat is het belangrijkste cardiovasculaire risico, verhoging van systolische BP/MAP/diastolische BP systolische RRZowel de systolische als de diastolische bloeddruk zijn risicofactoren voor een cardiovasculair probleem. De systolische bloeddruk is meegenomen als factor die medebepalend is in de risicotabel voor hart en vaat ziekten 8. is maatregelen nemen na een cardiovasculair voorval een vorm van secundaire preventie? JuistSecundaire preventie: om de aandoening in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken zodat vroege behandeling mogelijk is en voorkomen kan worden dat de ziekte verergert 8. Bij gebruik van fraxiparine is de INR: gelijkOrale anticoagulantie (coumarinederivaten als warfarine) invloed op de INR = international normalized ratio (ratio patient’s PT to a normal control when using the international reference preparation).Heparinen (fraxiparine) geen invloed op INR 4. Wat is bij ijzergebreksanemie en bij anemie van de chronische ziekte gelijk? verlaagd serum ijzer 5. Vrouw enkele dagen geleden uterusextirpatie. Ontslagen uit ziekenhuis, nu op de spoed. Pleit haar snelle pols tegen een intra-abdominale bloeding. • OnjuistShock: tachycardie, tachypneu, koude klamme huid, verlaagde urine output, hypotensie 46. Waar krijg je geen leukocytose mee? Vit D gebruikLeukocytose: Bacteriele infectiesMedicijnen; corticosteroiden en lithiumHaematologisch; leukemie, myeloproliferatieve ziekteStress, zware inspanning, zwangerschapMaligniteitMetabool; nierfalen, acidoseLymfocytose viraal infect 47. Man, chemo sinds 5 dagen, hij heeft Hodgkin en is 2 dagen ziek wat is er in zijn bloed te vinden? • Leukopenie/ trombocytopenieDoor chemotherapie beenmergdepressie: anemie, leukopenie/granulopenie, trombocytopenie Nachtzweten is een B-symptoom van Hodgkin-lymfoom Juist Is gewichtsreductie van 70 naar 62 kg in twee maanden een B-symptoom van Hodgkin? JuistVergrote lymfeklieren, meestal cervicaal (pijnloos)Hepato-/splenomegalieB symptomen: koorts, nachtzweten, gewichtsverlies >10% van lichaamsgewicht (afgelopen 6 mnd)Jeuk, vermoeidheid, anorexia, pijn in lymfeklieren na alcohol Ijzertekort, zijn het totale ijzerbindingscapaciteit en serum ijzer allebei verlaagd? • Nee (TIBC is verhoogd) IJzertekort:MCV AfgenomenSerum ijzer afgenomenTIBC toegenomenSerum ferritine afgenomen Ijzergebrek door hypermennoroe, zakken hierdoor de wervels van de vrouw in Nee 6. Non-Hodgkin bij tweelingzus, zelf zwelling in haar hals. Meer kans bij eeneiige tweelingen dan bij twee-eiige tweelingen? Bij Hodgkin een-eiig meer kans, bij non-Hodgkin niet bekend 21. Ijzersubstitutie, wat voor kleur ontlasting krijg je? *** Zwartorale ijzer (ferrous sulphate 200 mg 3dd) de geschikte therapie. Bijwerkingen: misselijkheid, maagpijn, diarree of constipatie. Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten 22. Bij anemie krijg je eerder cyanose. OnjuistCyanose ontstaat bij saturering van minder dan 85%. Bij anemie verlaagd het Hb maar saturatie hoeft niet verlaagd te zijn. Vaak is bij anemie juist pas later cyanose zichtbaar, omdat al het Hb wat er is juist verzadigd probeert te zijn. 23. Man met howell jolly bodies, wat is er aan de hand? status na splenectomieHowell jolly lichaampjes: achterblijfselen nucleair DNA in ery's. Normaal verwijderd door milt. Verminderde milt/geen milt > Howell jolly's in bloed (bijv. na splenectomie of hyposplenisme door sikkelcelziekte, coeliakie, CU/Crohn 8. Bij daling van de zuurstofsaturatie heb je eerder cyanose bij anemie dan bij polycythemie: onjuist Een oudere man heeft een Hb van 6,6 en een verlaagd MCV. Vitamine B12 deficientie staat nu hoog in de DD, juist/onjuist? OnjuistVitamine B12 deficientie leidt tot macrocytaire anemie 2. Bij hypersplenisme is sprake van een normaal bloedbeeld, juist/onjuist? OnjuistBij hypersplenisme is er pancytopenie, daarom is dit een reden om de milt te verwijderen 3. In een biopt uit een lymfeklier worden Reed-Steinberg-cellen aangetroffen. Dit wijst op: a. Hodgkin-lymfoomKarakteristiek voor het Hodgkin-lymfoom zijn de Reed-Sternberg (RS) cellen die bij microscopisch onderzoek van een lymfeklierbiopt worden waargenomen. 4. Bij langdurig roken vindt je vaak een laag-normaal Hb OnjuistGeen verband gevonden, maar bij heftig roken evt 10% productie van carboxyhaemoglobine > reductie O2transporterend vermogen> verhoging van het Hb ter compensatie 5. Chronische ziekte kan leiden tot polycytemie. Dit is het meest waarschijnlijk bij: c. Chrnoische respiratoire insufficientie ?? 7. De normaalwaarde voor Hb is verschillend voor een zwangere vrouw en een post-menopauzale vrouw, juist/onjuist? JuistEen zwangere vrouw heeft een lager Hb door hemodilutie en heeft daardoor een lagere waarde als afkappunt voor ingrijpen 8. Reticulocyten zijn voorlopers van erythrocyten. Deze zijn normaal gesproken niet meer dan 1-2 dagen in de bloedstroom aanwezig, j/o? Juist?? vraag vaag gesteld:Reticulocyten verblijven 1-2 dagen in beenmerg, worden dan uitgescheiden in de circulatie en blijven daar nog 1-2 dagen voorlopercel, een tijd waarin zij zich ontwikkelen tot mature rode bloedcellen 2. Bij chronische myeloide leukemie zijn vrijwel altijd lymfeklieren palpabel Onjuist, alleen bij de acute vorm van CML: blast crisis. (CML=meestal chromosoom afwijkinging Philadelphia chromosoom. t(9;22)(q34;q11) q=lange arm!) 3. Hypoalbuminaemie verhoogd de concentratie calcium in het bloed, j/o? OnjuistHypoalbuminemie verlaagt de concentratie calcium in het bloed Vrouw met niet wegdrukbare blauwe plekken en snel bloedend tandvlees, wat is loos? HemofilieType A; factor VIIType B; factor IX Von willebrand; plaatjes + VIIIVit K deficientie, leverziekte, DIC Feochromocytoom, welke huidskleur krijg je bij een aanval? BleekFeochromocytoom (adrenaal paraganglioom) > overproductie catecholaminen. Symptomen > hoge bloeddruk, hoofdpijn, hartkloppingen, verder angst, bleekheid, misselijkheid en tremoren Waar krijg je geen leukocytose van StatineBij mexicaanse griep, stress of prednisolon wel 3. Wat past bij een microcytaire anemie? CoeliakieVaak folium def > macrocytose, vit B12 def zeldzaam. Ijzer def > malabsorptie ijzer + afsterven cellen komt heel vaak voor. Daardoor macrocytose en microcytose, + polymorphonucleaire leukocyten door miltatrofie. 1) Een patient op digoxine heeft een verbetering van zijn nierfunctie. Wat gebeurt er met de werking van de digoxine? b. Minder Eliminatie 60-75% in urine. Digoxine wordt dus renaal geklaard. Betere nierfunctie > lagere digoxine bloedspiegel > werking minder 1) Is de BNP verhoogd bij atriumfibrilleren? JaBrain natriuretic peptide. In ventrikels/hersenen. Verhoogd bij hartfalen. Wordt vooral gemaakt bij drukverhoging hart (rek ventrikels), bv bij hartfalen. Atriumfibrilleren is een belasting voor het hart, dus is de BNP verhoogd bij atriumfibrilleren 1) Iemand rookt fors en drinkt fors alcohol. Heel verhaal er nog bij. Maar is dat van invloed op zijn bloeddruk. Dus krijg je daar hoge bloeddruk van? JaRelatie tussen ++ alcoholinname en RR. The immediate noxious effects of smoking are related to sympathetic nervous overactivity, > increases myocardial oxygen consumption through a rise in blood pressure, heart rate, and myocardial contractility 1) Leidt fors alcoholgebruik tot atriumfibrilleren? Jacause of atrial tachyarrhythmias: alcohol abuse 2) Als je een statine gebruikt na een MI heeft dat dan invloed op de kans op CVA en MI Statine verlaagt LDL cholesterol. Zodoende ook de plaque vorming en de kans op ischemie. 3) Heroine gebruik. Hemiplegie door endocarditis? Ja 1) Hoe meet je de CVD? In cm waterNormaliter ligt het collapsniveau 4 tot 8 cm onder punt R, hetgeen wordt weergegeven als R–4 tot R–8. Bij een V.-jugularisdruk van R–4 is de geschatte druk in het atrium dus 5–4 = 1 cmH2O 1) Wat zorgt voor een verhoogde CVD? a. Vena cava superior syndroom -> leidt dus tot gestuwde halsvaten. 2) Iets met laag albumine bij ascitis transsudaat, hoe en wat? Acites is een transudaat, dus heeft zelf een laag albumine gehalte.Acites ontstaat vaak bij leverfalen. De lever maakt albumine, dus is vaak het plasma albumine ook laag bij acites. (bij exsudaat juist hoog albumine 1) MI gehad en stoppen met roken a. Verlaagd risico MI/verlaagd risico perifeer vaatlijden 4) Ziek hypertensie 220/110 orthopnoe nocturale paraxysmale dyspnoe (nachtelijke benauwdsheidaanvallen)VG: DVT, wat is de diagnose? a. LVF = linker hartfalen 5) Corpulente zakenman verhaal, iets met SVT(supraventriculaire tachycardie) a. Minder koffie caffeine oorzaak tachycardie. Bewegen en afvallen zijn goed voor je hart/coronaire doorbloeding. Maar van bewegen en afvallen verdwijnt je tachycardie niet 6) Lange termijn complicatie MI (een transmuraal Linker ventrikel MI) a. Aneurysma van LVaneurysmale dilatatie van infarcted myocard. Als spierweefsel verzwakt raakt kan een aneurysma van het LV ontstaan. 1) Welke organen zijn aangedaan bij lyme? HartEr kan bij de ziekte van Lyme een pericarditis optreden 1. een vierde harttoon noem je Korotkoff toon. j/o? OnjuistKorotkoff 1 tm 5; tonen die je hoort tijdens de bloeddrukmeting, tussen de systolische en diastolische drukken 2. atriumfibrilleren geeft een verhoogd risico op: a. herseninfarct De belangrijkste complicaties bij atriumfibrilleren zijn herseninfarct en hartfalen. Vrouw, hypertensie, ernstige mitralisklepstenose, geen correctie cor vitium. Thiazidediureticum & digoxine. Nu iets van overvulling, crepitaties etc). Nierfunctie -. Thiazidediureticum> lisdiureticum hoge dosering. Digoxine intoxicatie risk a. groter Hypokaliemieveroorzakende stoffen zoals diuretica kunnen het optreden van digoxine intoxicatie bespoedigen. Het zijn beide hypokaliemieveroorzakende stoffen, kaliumtekort kan leiden tot digoxine intoxicatie 1. een jonge vrouw heeft last van dove vingers bij koude. Niet alle vingers zijn aangedaan. Bij verwarming worden ze rood/blauw en pijnlijk. Past dit bij het fenomeen van Raynaud? Ja, Spasmen vingerarterien door koude, verbeterd door warmte. Geen oorzaak is > fenomeen van Raynaud. Vasoconstrictie > bleke vingers > cyanose > roodheid door hyperemie. Pijn, branderig gevoel. 4. een escape ritme komt het meest voor bij: b. 3e graads AV blok derde grads AV blok: complete hartblok, atria geven geen activiteit meer naar ventrikels? om in leven te blijven ontstaat er een spontaan escape ritme vanuit de ventrikelwand zodat er toch nog contractie ontstaat 1. stijgt bij linker ventrikelfalen het BNP? JaBNP= brain natriuretic peptide en wordt met name door ventrikels gesecreerd wanneer de druk in ventrikels (met name linker ventrikel) langere tijd hoog is. Van grote diagnostische en prognostische waarde dan ANP 5. een man heeft hypertensie in beide armen (RR 180/90?) en een lagere tensie in de bovenbenen (RR 100/80?). Wat is het juiste aanvullende onderzoek om de diagnose te kunnen stellen? MRI thorax Hoge bloeddruk in de armen en lage bloeddruk in de benen > coarctatio aorta. X-thorax voor dilatatie aorta te zien. ECG > linker ventrikel hypertrofie. CT/MRI thorax > coarctatie en bloedflow precies te meten 1. is de norm voor hypertensie bij ambulante bloeddrukmeting (continue meting overdag) hoger dan/ lager dan of gelijk aan die bij bloeddrukmeting op het spreekuur? LagerDrempel voor hypertensie bij klinische meting is hoger dan 135/85. Drempel voor hypertensie bij ambulante meting is hoger dan 125/80. 2) HbA1C waarin wordt dat uitgedrukt? %HbA1C = glycosylated haemoglobin, wordt weergegeven als percentage van het normale hemoglobine. Normale range is 4-6.5%. Deze test geeft een indicatie van de gemiddelde bloedglucose concentratie over de afgelopen 6 weken 1) Bij iemand met hemochromatose hoe is daar de ijzeropname? VerhoogdBij hemochromatose vindt er te veel intestinale ijzer absorptie plaats waardoor de transferine capacitieit wordt overschreden. 1) Glucose hoger in bloed of in plasma? b. PlasmaIn plasma zitten geen bloedcellen. Het volume wordt kleiner waardoor een hogere concentratie glucose gemeten wordt. 1. er is geen verhoogd risico op veneuze trombose bij: b. COPD risicofactoren veneuze trombose zijn maligniteit, zwangerschap en nefrotisch syndroom. COPD is geen risicofactor 1. is er bij verdringing van het beenmerg sprake van reticulocytose? Nee, bij verdringing zie je juist minder reticulocyten. 8. De grenswaarde bij een 24 uursbloeddrukmeting vergeleken met een meting bij de huisarts is de bloeddruk LagerWhite coat hypertension 1. Wordt contactallergie door nikkel veroorzaakt door een type 4 reactie? JuistType 4: (plakproef)- Cellulaire delayed type, allergisch contacteczeem, fotoallergische reacties, drug eruption- 12-72 uur- T lymfocyten, langerhans/macrofagen 2. Een ulcerende zweer bij een bejaarde boer op de onderlip, verdacht voor BCC? ** Onjuist BCC komt niet op slijmvliezen en voetzolen voor en een ulcererende zweer is meer verdacht voor PCC 3. Gordelroos (herpes zoster) is besmettelijk ** JuistHerpes Zoster wordt beschouwd als een endogene reinfectie (na varicella) vanuit het homolaterale sensibele spinale of craniele ganglion dat correspondeert met het aangedane dermatoom. 41. Roken en alcohol geeft een groter risico op (gaat om oesofagus): • Plaveiscelcarcinoom (en niet adenocarcinoom)Risicofactoren PCC:- Roken- Alcohol- Achalasie- CoeliakieRisicofactoren Adeno:- GORD- Barrett’s oesofagus- Roken- Overgewicht 42. Actinische keratose is een voorstadium van: PCCIn een klein aantal gevallen treedt ontaarding op in een plaveiselcelcarcinoom Rode vlek op de rug, kleinere op romp nu met lichte jeuk. In familie psoriasis. Hiervoor licht ziek/verkouden geweest. Wat kan het zijn? • Pityriasis roseahuidafwijking die plotseling ontstaat, waarschijnlijk wordt ‘uitgelokt’ door een virus infectie, en binnen 2 maanden weer spontaan verdwijnt, enkele cm, helderrode, rand schilferende plek, meestal op borst of rug 54) Seborrhoisch eczeem, waar komt het niet voor? • Handen en voetenVoorkeurslocaties zijn in huiplooien 73. Wat is de verwekker van folliculits? Staf aureusFolliculitis is een min of meer oppervlakkige ontsteking rond en in de haarfolliker, meestal veroorzaakt door Staphylococcus aureus 75) Een diabetes ulcus cruris bevindt zich voornamelijk op Hakde hielen, de grote teen en het metatarsale gebied van de voetzool.Mediaal = veneus.Lateraal = arterieel. 79) Scabies, waar komt het niet voor? • gezichtHet hoofd en de rug blijven bij de volwassene vrij 1. plaatje plekje op wenkbrauw , 10de recidief herpes simplexVirus blijft aanwezig, reactivatie stress, trauma, koortsige ziekten, UV-straling. Complicatie > verplaatsen naar oog (dendritic ulceration, keratitis), huidinfecties als herpetic whitlow (laesies aan vingers, duim) en erythema multiforme 1. Plaatje ulcus voorhoofd • Basaalcelcarcinoom (in eerdere toetsen juiste antwoord)De meest voorkomende huidtumoren zijn het basaalcelcarcinoom (75-80%) en plaveiselcelcarcinoom (10-15%). Basaalcc: parelmoerrandje 1. Plaatje xanthelasmata. Welk onderzoek is nu geindiceerd? lipiden profielXanthelasmata zijn goedaardige vetophopingen in de huid, vooral rond de ogen, intracellulaire ophoping van lipiden in de dermis (xanthoomcellen). Deze stapeling kan berusten op een vetstofwisselingsstoornis of op lokale processen 2. plaatje nagel. Met putjes en een bruine verkleuring b. psoriasisNagelafwijkingen bij psoriasis zijn geelbruin verkleurende vlekken onder de nagelplaat (olievlekfenomeen), putjes en/of groeven in de nagelplaat , distale onycholysis (loslating van de nagelplaat) en subunguale keratose Risico op melanoom? >10%Diagnostiek is door middel van een diagnostische excisie met een marge van 0,2 cm. Asymmetrie, Begrenzing, kleur variatie, Diameter(>6mm) en verheffing. (Dit zijn de ABCDE criteria 3. plaatje eczeem in knieholte: Wat is de secundaire efflorescentie? a. krabeffecten 4. plaatje laesie knieholte a. eczeemEczeem zit vaak in de holten/plooien (elleboog, knie), psoriasis bevindt zich aan de strekzijden van bijvoorbeeld de elleboog en knieen. 5. wat is de minste voorkomende oorzaak van een ulcus cruris? d. lymfatische insuffArteriele, veneuze en microcirculatoire insuff wordt veel meer behandeld in leerstof, er staat niet zwart op wit dat lymf minst voorkomt… 6. reageert pityriasis rosea goed op tetracycline? Onjuist Uitgelokt door virus; bacteriostatisch antibioticum. Breedspectrum grampositieve, gramnegatieve en diverse andere micro-organismen. Ongevoelig zijn Proteus, Pseudomonas, Serratia, enterokokken, gisten, schimmels en virussen 8. petechiae krijg je als je trombocyten waarden onder de 5000ie/l zakken. j/o OnjuistPurpura zijn bloedingen onder de huid van 3-10mm. Petechiae zijn kleiner dan 3mm en echymosen zijn groter dan 10mm. Pas bij een waarde van 20×10^9/L komen purpura regelmatig voor. Tussen de 20 en de 50×10^9/L kunnen purpura optreden 9. eczeem op de hoofdhuid en nasolabiaal. Seborrhoisch eczeem is een zeer veel voorkomende roodschilferende en licht jeukende huidafwijking die vooral op plaatsen met veel talgklieren voorkomt 10. Marge excisie melanoom b. diagnostische excisie 2mmNiet ruim omdat marge van de therapeutische excisie bepaald door de Breslow-dikte, en deze is klinisch niet betrouwbaar te schatten 11. psoriasis kan verergert worden door een infectie met een streptokok. j/o? JuistOntstaan/verergeren:• Infecties: m.n. een keelinfectie met streptokokken• Geneesmiddelen: o.a. B-blokkers, lithiumcarbonaat, chloroquine• Psychosociale stress 1. Een jonge vrouw heeft keelontsteking. Ze krijgt doxycycline van de huisarts. Hierop ontwikkelt ze urticaria. De keelontsteking is waarschijnlijk veroorzaakt door de ziekte van Pfeiffer? JuistUrticaria als bijwerking van doxycycline bij Pfeiffer komt veel voor 2. Een vrouw van 35 jaar heeft 2 kinderen. Ze ontwikkelt sinds enkele weken purpura en veel blauwe plekken. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door hemofilie A. OnjuistVrouwen zijn drager maar krijgen de ziekte zelf niet 3. De primaire efflorescentie bij acuut eczeem is: a. Vesikels Vrouw wast vaak haar handen. Ruim 10 jaar roodheid/droogheid. Onlangs rubberen huishoudhandschoenen gedragen, om contact met het sop te vermijden. Daarop zijn haar klachten sterk verergert. Deze verergering is het gevolg van c. Allergisch contacteczeemRubber geeft type 1 reactie door eiwitten in rubber 5. Plaatje PCC. Metastasen hiervan zijn het meest waarschijnlijk afkomstig van een bepaalde lokatie. Dit is: a. Oren en lippen 6. Een belangrijk probleem bij basaalcelcarcinoom is het risico op uitzaaiing Onjuist Plaatje met PCC, waar zaait deze het vaakst uit? Dus vooral lokaal uitzaaienPlaveiselcelcarcinoom: Het plaveiselcelcarcinoom kan echter ook snel en agressief groeien met snelle lokale metastasering, vooral bij lokalisatie aan de lip wat is de eerste uiting van acuut eczeem? papels 16. Iemand heeft geen jeuk, wat heeft deze persoon waarschijnlijk? IBDHUIDPASTA=jeukH Hodgkin, maligniteiten, leukemieU Uremie (nierziekten) haemodialyseI Icterus (leverziekten)D DM, stofwisselingsz bv. hyperthyreoidie,jichtP Parasitaire infA AnemieS SenilitasT Toxidermie (geneesmiddeleneruptie)A Ai Roken en alcohol geeft een groter risico op welk huidcarcinoom?: PlaveiscelcarcinoomAlcoholgebruik is met name gerelateerd aan het ontstaan van het plaveiselcelcarcinoom,22 terwijl roken een risicofactor is voor zowel het plaveiselcel- als het adenocarcinoom (klierweefselepitheel) 1. Een patiente heeft een scherp begrensde erythematopapulosquameuze laesie op de strekzijden van de knie en elleboog. Als zij op deze plekjes gaat krabben onstaat het ‘kaarsvetfenomeen’. Behandeling met calcitriol is hier aangewezen a. JuistIn de eerste lijn wordt lokale therapie toegepast en bij voorkeur wordt gestart met calcipotriol, remt de celdeling en verbetert de celdifferentiatie. Voordeel boven cortico’s is geen atrofie van de huid. 1. Waarmee kun je onderscheid maken tussen transdudaat en exsudaat AlbumineTransudaat heeft een laag eiwitgehalte . dit wordt terug opgenomen na verloop van tijd. Exudaat wordt actief uitgescheiden, met name bij infectie. Dit heeft een hoog eiwitgehalte 1) Zweer op de lip bij een boer ** b. PCCKomt veel op plekken met zonexpositie voor, zeker op lip Plaatje met gele plaques rondom de ogen: Xantelasmata bij hyperlipidemie Plaatje met rood schilferige plaque op strekzijde elleboog: psoriasis vulgaris wordt gekenmerkt door scherp begrensde erythematopapulosquameuze laesies die in grootte varieren en soms jeuken. Voorkeurslokaties zijn strekzijden knieen en elllebogen, stuit en behaarde hoofd 8. Impetigo is een niet folliculaire pyodermie, j/o? JuistImpetigo is een oppervlakkige huidinfectie meestal veroorzaakt door S. Aureus en of S. Pyogenes. Bijzonder besmettelijk 8. waarbij is een antihistaminicum niet werkzaam? ContactallergieAllergie & vrijkomen histamine. Vb: allergische rhinitis/conjunctivitis, eczeem, urticaria. Geneesmiddelexantheem, voedingsallergieen, angio-oedeem, anafylactische shock. Draaiduizeligheid, reisziekte, misselijkheid/braken 1) ulcus cruris venosum mediaalveneuze insufficientie door klepprobleem in diepe venen, wat resulteert in veneuze hypertensie oppervlakkige venen? hierdoor fibrinogeen door vaatwand ? rondom vat stapelt fibrine op? slechte oxygenatie omliggend weefsel? schade 2) Dermatomycosen alleen bij uitzondering in de dermis? WaarDe dermatomycosen groeien in het verhoornde deel van de epidermis, nagels en haren, Slechts bij uitzondering tasten zij dieper gelegen structuren zoals de dermis aan 1) Heel verhaal van een man met laesies (blaren enzo) over 40% van zijn lichaam, romp, armen en gezicht en hij had een bepaald medicijn gebruikt. De vraag is welke van onderstaande ziektebeelden dat dan is TEN toxische epidermaal necrolyseStevens-Johnson syndrome, < 10% of the body surface affected. In TEN, large areas of skin peel off. In many people with TEN, 30% or more of the body surface peels away 3) Heb je bij psoriasis een verhoogd risico op PCC (plaveiselcel carcinoom)? Ja, door lichttherapie wel 2) Krijg je petechien van endocarditis? JaClinical signs tend to arise from the following pathological processes: systemic features of infection; cardiac lesions; embolization, and immune complex deposition. In 50% petechieen 2) Actinitische keratose leidt tot PCC 1) Iemand die contactallergie heeft is die gesensibiliseerd? Ja, bij contactallergie sensibilisatie. Eerst treedt sensibilisatie op, daarna pas een type IV immunologische reactie 1) Hoe wordt het verschil tussen vesikels en bullae bepaald Door de grootteVesicula: zichtbare holte gevuld met helder vocht, zonder eigen wand < 1 cm gelokaliseerd in de epidermisBulla: als vesicula, > 1 cm, subcorneaal, intra- of subepidermaal gelegen 1) Geneesmiddelen intoxicatie vaker urticaria dan pustuleuze dermatosen? Ja, vaker urticaria 1. is erysipelas een risicofactor voor een ulcus cruris? Nee, maar ulcus cruris kan wel risicofactor zijn voor erysipilas 3. hoe ontstaat diarree bij colitis ulcerosa? d. geen van allen? inflammatie bij colitis ulcerosa chronische inflammatie, vooral in rectum en sigmoid. Er is verminderde waterabsorptie in het colon door de ontsteking. 4. waardoor wordt ringworm veroorzaakt? SchimmelRingworm, ook wel tinea corporis genoemd, is een schimmelinfectie. Solitaire of multipele haarden op romp, meestal rond-ovaal begrensd. In later stadium treedt in centrum van deze haard genezing op, dit veroorzaakt ringvormig aspect 5. wat verhoogd het risico op een melanoom het meest? a. zonlichtgevoelige huid 1. Verhoogd glucose bij vrouw anders goed ingesteld (20 ipv 11). Kortwerkende insuline wordt gegeven. Wat gebeurt er met het kalium? LagerHypokaliemie (< 3,5 mmol/l) door verhoogde cellulaire opname, gastro-intestinaal verlies/renale verliezen. Verhoogde opname bij alkalose, insuline bij ongecontroleerde DM + ernstige hyperglykemie, verhoging adrenerge activiteit door stress 57. Hoe kan je voetamputatie bij iemand met Diabetes mellitus het beste voorkomen? – Patient elke dag inspectie van de voet laten doen 1. Een patiente met DM-II heeft nu orale medicatie. Wanneer kan zij niet overgezet worden op insuline? gewichtsveranderingenBij adipeuze patienten kan vaak door gewichtsvermindering de gestoorde glucosetolerantie worden hersteld, met name in de vroege fase van de ziekte 8. de insuline behoefte neemt aan het einde van de nacht toeHet circadiane patroon van de insulinebehoefte is zodanig, dat de behoefte aan het begin van de nacht afneemt, maar aan het einde van de nacht (vanaf ongeveer 4.00 uur) weer toeneemt Een vrouw met hyperaldosterisme. Helpt bij deze vrouw een behandeling met een renine remmer tegen de hypertensie? Nee.Teveel aldosteron > Na+ retentie> hypertensie > negatieve terugkoppeling op RAAS, renine = laag. Dus renineremmer zal niet helpen Is een van de eerste symptoom van Retinopathische Diabetes gezichtsverlies? OnjuistBij onderzoek is al eerder schade te zien, maar mensen melden zich vaak pas bij visusverlies Krijgt meer dan 80 % van de mensen met DM type 1 progressieve retinopathie? Onjuist ??Na 20 jaar diabetes type 1, hebben bijna alle patienten achtergrondsretinopathie. 60% krijgt een proliferatieve retinopathie 9. Bij pt met DM1 en inspanning neemt de insuline behoefte: afProductie glucose (vooral in lever, via glycogenolyse en gluconeogenese) neemt toe wanneer de insulinespiegel afneemt. Bij behoefte aan vrij plasmaglucose, nodig in de spieren bij inspanning, toeneemt, neemt de insulinebehoefte dus af. 8. Bij gastritis en braken en diarree en weinig voedselinname neemt de insuline behoefte: afFasting state: insuline concentraties laag en werkt voornamelijk als een leverhormoon, dat de glucose productie van de lever moduleert (via glycogenolyse en gluconeogenese). Hepatische glucose productie neemt toe als het insuline niveau daalt. Zwangere met DM heeft meer kans op intra uteriene vrucht dood? JaPoorly controlled diabetes is associated with stillbirth, mechanical problems birth canal > fetal macrosomia, hydramnios and pre-eclampsia. Ketoacidosis in pregnancy > 50% fetal mortality, but maternal hypoglycaemia is relatively well tolerated 8. diabetes insipidus, is een variant van diabetes, die polyurie veroorzaakt (meer dan 5 liter plassen), j/o? onjuist, polyurie klopt wel, geen variant van diabetes mellitusonvoldoende activiteit van ADH, centraal: door onvoldoende afgifte vanuit de hypofyse of nefrogeen: doordat de nier minder of niet gevoelig is voor ADH 8. Man BMI 29, valt af, de insulinegevoeligheid neemt toe? JaAfvallen vermindert deze resistentie, ofwel doet de gevoeligheid van de weefsels voor insuline toenemen 8. Vrouw van 18 jaar met slecht gereguleerde DM, moet je een betablokker geven bij hypoglycaemie? NeeBij ernstige hypoglykemie geef je juist glucagon i.m. of glucose i.v. daarna flush je het met normaal saline om de venen te beschermen. ?2-receptoren > stimulatie glycogenolyse. Een niet-selectieve ?-blokker: remming glycogenolyse, risico hypoglykemi HbA1c geeft de glucosewaarde weer van hoe lang? 1-2 maandenGeglycolyseerd hemoglobine is een test die de algemene bloedglucose concentratie over een periode van 6 weken weergeeft (levensduur van Hb molecuul). De normaalwaarde van HbA1c is tussen de 3,7-5,1%. Bij diabetici is de streefwaarde <7% Streefwaarde voor het HbA1C bij DM2 is 7%Geglycolyseerd hemoglobine is een test die de algemene bloedglucose concentratie over een periode van 6 weken weergeeft (levensduur van Hb molecuul). De normaalwaarde van HbA1c is tussen de 3,7-5,1%. Bij diabetici is de streefwaarde <7% 1. plaatje acromegalie. Vrouw met hele grote tong Acromegalie, groeihormoonoverproductieGH wordt geproduceerd in de hypofysevoorkwab (adenohypofyse). Acromegalie wordt meestal veroorzaakt door een hypofysetumor 2. Bij secundaire bijnierschorsinsufficientie krijg je hyperpigmentatie van littekens? Onjuist, hyperpigmentatie als de ACTH verhoogd isPrimaire bijnierschorsinsufficientie (probleem in bijnier = ziekte van Addison): ^ACTH vcortisolSecundaire bijnierschorsinsufficientie (probleem in hypofyse of hypothalamus): vACTH vcortisol 2. Acute bijnierschorsinsufficientie, wat gebeurt er met de bloeddruk? • lager bij die patientAldosteron zorgt normaal voor Na resorptie en daartegen K uitscheiding, als dit niet werkt zal Na het lichaam verlaten en daarmee water. Hoe en wat met bijnierschorsinsufficientie? bijnierschors: aldosteron en cortisol gemaakt.Hypothalamus: corticotropin-releasing hormone (in reactie op dagritme, stress en andere stimuli) > hypofyse voorkwab: ACTH wordt aangemaakt > bijnier kan niet genoeg cortisol en aldosteron aanmaken: Wat is ziekte van Addison? Addison’s disease = primair hypoadrenalisme (bijnierinsufficientie). Addison crises kenmerken: hypotensie, hyponatriemie, hyperkaliemie, hypoglycemie, dehydratie, pigmentatie. 3. Aortasclerose bij ouderen, normaal en niet gevaarlijk? JuistOudere mensen > ongevaarlijk/slijtage; 4e harttoon, systolische ejectiegeruis, basale crepitaties, ECG veranderingen etc. Aortasclerose (fibrose en sclerosering van aortakleppen) soms tot ernstig linkerhartfalen, maar ernstige stenose > nieuwe klep gesluierde vrouw komt bij huisarts, komt uit Indonesie eet meestal die gerechten, 4 kinderen jongste 6 mnd. Lab bepaling gedaald calcium gedaald fosfaat gedaald TSH en nog een, wat heeft ze nu? • Ernstig vit D tekort en post partum thyreoditisVit D tekort: verhoogd serum alkaline fosfatase, normaal of laag plasma calcium, serum fosfaat kan laag zijn.Post partum thyreoiditis: meestal self-limiting, geeft hypo- of hyperthyreoidie. 3. Wat is het effect van margarine, plantenesterol? Verlagen LDLPlantenesterol reduceert de absorptie van cholesterol in de darm door de plaats van LDL in te nemen op micellen. 4. Hypersplenisme, wat krijg je dan? a. Leukopenie 1. De normaalwaarde van alkalisch fosfatase is bij kinderen tov volwassenen: Hoger Door de groei bij kinderen is het alkalische fosfatase waarde verhoogd t.o.v. die bij volwassenen. Bij kinderen is het alkalische fosfatase over het algemeen <300 IU/L, maar hoger zijn 2. Hyperparathyreoidie heeft als effect op het fosfaat: Laag fosfaat in serum door lage fosfaatdrempel in de nier.PTH bij laag calcium>meer PTH> terugresorptie Ca nieren + osteoclasten> Ca/fosfaat in bloed. Verder ++ fosfaat eruit in nieren. Wat doet PTH in nieren? In de nieren stimuleert PTH ook de vorming van actief vitamine D (1?,25 dihydroxycholecalciferol) wat betrokken is bij de opname van calcium in de darm. En meer fosfaat via de nieren lozen 9. Bij thyreoiditis van quervain is bij palpatie de schildklier : Pijnlijk en vergrootEen snel (druk)pijnlijk wordende, diffuus gezwollen schildklier en tekenen van hyperthyreoidie, zijn suggestief voor de ziekte van De Quervain, een (meestal virale) thyreoiditis acuta 8. Vergrote schildklier wat doe je eerst om diagnose te stellen? TSHBij een goitre (vergrote schildklier) worden als eerste evaluatie schildklierfunctietests gedaan (TSH en vrij T4 en T3) om te differentieren tussen hypo- en hyperthyreoidie of euthyreoidie. 22. Zorgt calcitonine in het de schildklier voor het opnemen van jodium? NeeCalcitonine uit C-cellen in schildklier > negatieve terugkoppeling op schildklier. Jodium wordt actief opgenomen wanneer calcium te laag is 9. Heb je zouthonger door verminderde aldosteron bij Addison? JaM. Addison = primair hypoadrenalisme. Verminderd aldosteron geeft minder natriumretentie in de distale tubulus/corticale verzamelbuis, waardoor zoutverlies (salt wasting), waardoor zouthonger (salt craving) Een vrouw met hyperaldosteronerisme, helpt een behandeling met een renine remmer tegen de hypertensie? NeeExcessieve aldosteron productie dat zorgt voor natriumretentie, kaliumverlies en de combinatie van hypokaliemie en hypertensie. Normaal bij renineremmer>remming aldosteron door remming RAAS maar dat is hier niet oorzaak van hoog aldosteron 10. Cortisol bij hypoglycemie, wat gebeurt daarmee? StijgtCortisol heeft zowel glucocorticoide als mineralocortcoide eigenschappen. Het wordt o.a. verhoogd uitgescheiden in perioden van stress (het ‘stresshormoon’), zoals hypoglykemie. Het heeft vele effecten, waaronder stimulering van de gluconeogenese. Een vrouw met hyperaldosteronerisme, helpt een behandeling met een renine remmer tegen de hypertensie? NeeExcessieve aldosteron productie dat zorgt voor natriumretentie, kaliumverlies en de combinatie van hypokaliemie en hypertensie. Normaal bij renineremmer>remming aldosteron door remming RAAS maar dat is hier niet oorzaak van hoog aldosteron 5. Geeft koortsonderdrukking door paracetamol bij bacteriele infectie een verlenging van de ziekteduur Nee. Paracetamol > analgetische/antipyretische, als acetylsalicylzuur. Geen anti-inflammatoire werking. Dus normale ontstekingsreactie > geen verlenging ziekte. 10. Cortisol bij hypoglycemie, wat gebeurt daarmee? StijgtCortisol heeft zowel glucocorticoide als mineralocortcoide eigenschappen. Het wordt o.a. verhoogd uitgescheiden in perioden van stress (het ‘stresshormoon’), zoals hypoglykemie. Het heeft vele effecten, waaronder stimulering van de gluconeogenese. 6. Wat is geen bijwerking van prednisolon? EmfyseemWel: elektrolytenevenwicht verstoord, botnecrose spierzwakte, botbreuken, maag darmstelsel, vertraagde wondgenezing, meer insuline nodig, convulsies, intracraniele druk+, stemmingswisselen 5. Geeft koortsonderdrukking door paracetamol bij bacteriele infectie een verlenging van de ziekteduur Nee. Paracetamol > analgetische/antipyretische, als acetylsalicylzuur. Geen anti-inflammatoire werking. Dus normale ontstekingsreactie > geen verlenging ziekte. 6. Wat is geen bijwerking van prednisolon? EmfyseemWel: elektrolytenevenwicht verstoord, botnecrose spierzwakte, botbreuken, maag darmstelsel, vertraagde wondgenezing, meer insuline nodig, convulsies, intracraniele druk+, stemmingswisselen 7. Hirsutisme is een bijwerking van prednisolon? OnjuistPrednisolon is een glucocorticoid. Hirsutisme ontstaat bij suppletie van seks steroiden (androgenen (Testosteron)), verder bij progestagenen of danazol. 8. Acetylsalicylzuur stoppen voor een operatie ivm risico op bloeding. Op welke termijn moet dit gestopt worden? Aspirine inhibeert (=onderdrukt) irreversibel de aggregatie van trombocyten. Daarom is het werkzaam gedurende de levensduur van trombocyten en die is ongeveer 1 week 17. Kan je iemand viagra geven die last heeft van impotentio erigo bij Diabetes mellitus? JaPhosphodiesterase type 5 inhibitors (sildenafil=Viagra, tadalafil, vardenafil) kunnen gebruikt worden bij patienten met DM die geen nitraten gebruiken 17. Kan je iemand viagra geven die last heeft van impotentio erigo bij Diabetes mellitus? JaPhosphodiesterase type 5 inhibitors (sildenafil=Viagra, tadalafil, vardenafil) kunnen gebruikt worden bij patienten met DM die geen nitraten gebruiken 1. Bij het gebruik van een aldosteronantagonist gaat het plasma-kalium waarschijnlijk stijgen? Juist 1. Bij het gebruik van een aldosteronantagonist gaat het plasma-kalium waarschijnlijk stijgen? Juist 48. Wat is een vitamine K-antagonist? Coumarinederivaat/acenocoumarol, antagoneert vit K bij syntheseVit K: synthese van fibrinogeen, protrombine en andere bloedstollingsfactoren zoals stollingsfactoren VII en IX en proteine C en proteine S door de lever. 8. Bij morfine intoxicatie zijn je pupillen? VerkleindIntoxicatie met opiaten geeft pin-point (miotische) pupillen. 8. Bij morfine intoxicatie zijn je pupillen? VerkleindIntoxicatie met opiaten geeft pin-point (miotische) pupillen. Verdeling van transmissie receptoren: parasympatisch: –ACh/nicotine –ACh, muscarine sympaticus:–ACh, nicotine —alfa1, alfa2, beta1, beta2, dopamine, (muscarine)motorisch:– ACh, nicotine 8. Hypoglykemie is een bijwerking van metformine? OnjuistMetformine is een bloedglucoseverlagendmiddelBijwerkingen: Gebruik van metformine veroorzaakt geen hypoglykemie aangezien het de insulineproductie niet stimuleert 4. Man op CSO met steekwond. Man heeft schizofrenie, gebruikt alcohol en rookt. Hij is in de war. Bloeddruk 110/87, pols 96 (??). Bij bloedonderzoek zijn gesegmenteerde granulocyten te zien. Oorzaak voor deze granulocyten? FoliumzuurdeficientieNaast aantasting van ery's kunnen ook leuko's worden aangetast. Hematologische kenmerken bij een perifere bloedfilm laten macrocyten met hypergesegmenteerde polymorfen met 6 of meer lobben in de kern zien Vrouw hepatitis B verleden, nu HbsEg niet te zien. 2 flesjes bier per dag, roken (?), en paracetamol met codeine voor rugklachten strip van 20 per week. Oorzaak van hyponatriemie? • Chronisch alcoholgebruik Een alkalose die partieel gecompenseerd is, hoe is het pH? 7.4pH normaal 7.35-7.45. Alkalose >7.45 Iemand heeft na een bijensteek een anafylactische schock, ambulance belt welke dosering ze moeten geven. • 0.3 mLPatient neerleggenLuchtweg vrijmaken/houden0,3-0,5 mg adrenaline ivInfuusAntihistaminicum, bv clemastine 2 mgCorticosteroiden, bv prednisolon 50 mgBij bronchospasmen vernevelen met betasympaticomimeticum, bv 5 mg salbutamol 8. Mw. met haematurie. Bij echo onderzoek naar pathologie in de nier, wordt een bijmilt gezien. Wat is dit? a. normaal miltweefselBijmilt = kleine extra milt die in de buurt van de milt of elders in de buikholte of in het scrotum ligt; komt voor bij 5% van de bevolking syn: accessoire milt. Soort extra milt 9. Multinodulair struma, de nodulen zijn bijna altijd polyklonaal? JuistNiet helemaal zeker, kan ook monoklonaal en polyklonaal tegelijk voorkomen 10. periorbitaal oedeem is erger in de avond dan in de morgen OnjuistOedeem kan optreden in het gezicht, in het bijzonder ’s ochtends. In de liggende patient kan oedeem accumuleren in het sacrale gebied. 11. Hyperthermie is een verhoogde lichaamstemperatuur met ongestoorde functie van het temperatuurcentrum in de hersenen JuistHet set-point vd hypothalamus kan worden verhoogd door pyrogene factoren. Boven een bepaald punt > temperatuur regulatiecentrum vd hypothalamus > lichaamstemperatuur verhoogd (dus vasthouden van warmte + warmte productie). 12. Neurohypofyse produceert: ADH (Oxytocine OH, en vasopressine ADH/VP/AVP) 13. Iemand bekend met Kahler waarvoor nu chemo. Krijgt plotseling hevige pijn links op de borst, uitstralend naar de oksel. wats loos? Pathologische ribfractuurZiekte van Kahler = multipel myeloom/ maligne woekering plasmacellen > monoklonaal eiwit (M-proteine). Presentatie vaak pijn bothaarden, inzakkende wervels, osteoporose, fracturen Ziekte van Kahler:wat allemaal? Multiple myeloom (gezwel beenmergcellen)- pijn bothaarden- inzakkende wervels- osteoporose- fracturen- moeheid bij anemie- infecties luchtwegen/urinewegen- hypogammaglobinumie- leukocytopenie- M-protein ++ > hyperviscositeit, suf- hype 14. Koorts op de 1e en 4e dag past bij plasmodium malariae? JuistAfhankelijk van de soort plasmodium doen de aanvallen zich om de 48 uur voor (P. vivax en P. ovale), om de 72 uur (P. malariae), of vaker en onregelmatig (P. falciparum) 2. Een feochromocytoom produceert? Adrenaline 3. Bij toxisch schildklieradenoom is radioactief jodium de eerste keuze therapie JuistTreatment: 3 mogelijkheden (antithyroid drugs, radio-iodine, surgery)Aangezien antithyroid drugs niet succesvol zijn gaat de voorkeur uit naar behandeling met radioactief jodium en later misschien zelfs operatie 4. Een jonge vrouw is op vakantie op een waddeneiland. Ze presenteert zich met koorts, grijs beslag op de tonsillen en een aantal andere klachten. Dit past bij de ziekte van Lyme. OnjuistBeslag op de tong past bij tonsillitis en bij difterie (grijs) maar dat wordt nooit meer gezien 5. Een jonge, magere man komt op de CSO. Bij bloedonderzoek wordt een hoog serum-ureum gevonden, en een laag creatinine. Bij mensen met een kleine spiermassa is het creatinine normaal gesproken lager. JuistCreatinine is een afbraakproduct van spieren. Bij anorexia is er een verminderde creatinine klaring: reversibel wanneer zij in gewicht aankomen 6. Een vrouw heeft dyslipidemie door hypothyreoidie. Door toediening van levothyroxine gaat het LDL: DaaltLDL daalt door levothyroxine en HDL stijgt 7. Bij langdurige hyperparathyreoidie is er sprake van een hogere botmineraaldichtheid. j/o> OnjuistPTH zorgt voor het vrijmaken van calcium uit bot, meer opname in de nieren en meer opname in de darmen mbv vit D 8. Kenmerkend voor familiaire hyperlipidemie is een knobbelige achillespees Juist 9. Bij hypoalbuminemie is het geioniseerd calcium in het bloed c. GelijkGeioniseerd calcium is vrij calcium in het serum dat niet aan albumine is gebonden (mithras analyses). 3. Een cyste van de ductus thyreoglossus bevindt zich in de mediaanlijn van de hals. JuistThyroglossal ducts cysts > most common congenital cyst in neck. Epithelial remnants of the thyroglossal tract and present characteristically as a midline neck mass at the level of the thyrohyoid membrane, closely associated with the hyoid bone 1. Langdurig jodiumtekort leidt tot multinodullair struma Juist 8. Medullair struma, welke afwijking? HyperthyreoidieHgstw een multinodulair struma, warbij eu-of hyperthyreoid 3. cytostatica, direct na toediening verhoogde kans op trombose ? Ja(veel gedoe over deze vraag) Triglyceriden 9,3 (verhoogd) bij een vrouw met alcohol gebruik. Wat doe je nu? Stoppen met alcoholTriglyceride concentratie > 6.0 mmol/L > risico op pancreatitis /retinale vene trombose. Afvallen en lipide verlagend dieet. Soms bij hypertriglyceridemie levers die reageren op een normale hoeveelheid alcohol veel VLDL. 13. Rhabdomyolyse meet je met het: Kreatinine, CKRabdomyolyse wordt gekenmerkt door eens terke stijging van het creatinekinase (CK). De in de urine aanwezige myoglobine geeft de urine een donkere kleur Een alkalose die partieel gecompenseerd is, hoe is het pH? Alkalose: metabole ontregeling met een verhoogde zuurgraad van het bloed van pH>7.45 Wat lokt jicht uit? AlcoholSerum urinezuur levels nemen toe met de leeftijd, bij obesitas, een eiwitrijk dieet, een hoge alcohol consumptie (vooral bij bierdrinkers), gecombineerd met hyperlipidaemie, DM, ischemische hartaandoeningen en hypertensie 8. Calcium is bij een gemetastaseerd schildkliercarcinoom? ??Dit antwoord is ook afhankelijk van het type schildkliercarcinoom. Het medullaire type gaat uit van de C-cellen die calcitonine produceren. Is enige schildkliercarcinoom dat in een vroeg stadium biochemisch aantoonbaar is, bij verlaagd calcium Complicatie van arteriitis temporalis? Blindheid Alcoholmisbruik sinds 3 weken, wat is er verhoogd? Gamma- GTVerhoogde Gamma-GT waarden en mean corpuscilar volume (MCV) indiceert overmatig alcoholgebruik in de afgelopen weken. Sporter en een botbreuk, wat is er verhoogd? AF?? 64. Hoe kan het dat vrouwen vaker osteoporose hebben dan mannen? – De piekbotmassa is lager en de afbraak na het 30e jaar gaan sneller. 2. Een patient heeft koorts en een oplopend CRP na een ERCP ivm galstenen. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. PancreatitisOorzaken van pancreatitis; galstenen, ERCP (scopie) en alcoholmisbruik 1. Een patiente heeft na een val een heupfractuur. In het ziekenhuis blijkt zij daarbij een T-score te hebben van -2 SD. Is dit osteoporose? Neede meerderheid van de fracturen komt voor bij vrouwen met een T-score lager dan -2,5 SDWe spreken van een verminderde botmassa, osteopenie, bij een T score tussen de -1 en -2,5 SD 1. Een patient presenteert zich met een polsfractuur bij een laag-energetisch letsel. Uit het lab blijkt een gedaald Hb, een trombocytopenie en een hypercalciemie. Wat is de meeste waarschijnlijke diagnose? ziekte van KahlerAfhankelijk van de mate van beenmerginfiltarie, Hb gehalte, de hoogte van M-proteine, de aanwezigheid van botlaesies, nierfunctiestoornissen en hypercalciemie worden patienten ingedeeld stadium I tot III 1. Een post-splenectomie infectie wordt het meest waarschijnlijk veroorzaakt door: b. PneumokokkenNa splenectomie > verhoogde kans sepsis bacterien: pneumokokken, H influenzae, meningokokken. Fagocyterende functie van milt = weg & verder productie antilichamen tegen polysacharide-antigenen minder. 1. Bij een acute pancreatitis zal het amylase gedaald zijn. OnjuistDe verhoging wordt veroorzaakt door het lekken van amylase uit de beschadigde pancreascellen naar het bloed. Andere condities zoals gastrointestinale perforatie of biliaire peritonitis kunnen het amylase ook verhogen 8. bij een recidiverende pancreatitis is welke functie aangedaan? zowel endo als exocrienBij zowel acuut als chronische pancreatitis 8. Vrouw eet heel veel wortels om gezond te blijven. Ze heeft nu buikpijn en ziet geel. Wordt de gele kleur veroorzaakt door veel wortels eten? JuistEen teveel aan beta-caroteen kan leiden tot gele huid, vooral in plooien 1) Is bij diabetische nefropathie visus verlies het eerste kenmerk? Neemicoralbuminurie is het eerste symptoom van diabetische nefropathie en dus niet visusdaling, er zijn al eerder in het oog beschadigingen te zien 2) Aan het eind heeft 80% van de mensen met DM type I diabetische proliferatieve rethinopathie b. Onjuist, op basis van NTVG na 15 jaar 30% proliferatief en K&C na 20 jaar 60%. 3) Diabetes en viagra werkt dat samen? JaJa, viagra helpt bij erectiele dysfunctie als gevold van diabetes en mag ook gegeven worden. 4) Wat is het streven qua bloeddruk bij iemand met DM b. 130/80 1) Hoe kun je amputatie van een voet bij iemand met DM voorkomen? Dagelijks de voeten controlleren 1) Bij een zwangere vrouw met een slecht gereguleerde diabetes waar heb je dan kans op Intrauteriene vruchtdood Wat is honeymoon diabetes? Tijdje minder insuline gebruiken kort nadat het is ontdekt.During this period some of the insulin-producing beta cells have not been destroyed. The insulin treatment will in many cases allow the beta cells to recover and produce some amount of insulin. 1) Wat is het eerste kenmerk van polyneuropathie? Pijn in de voetenDe eerste symptomen zijn dove gevoelens, prikkelingen en pijnen in de tenen die zich geleidelijk uitbreiden over de voeten en onderbenen, gevolgd door zwakte van teen- en voetspieren. 2) Vit D deficientie, hoe is het calcium? LagerDoor verminderde D3 via lever en nieren omzetting in 1.25 blabla dat in darmen meer calcium opneemt, bot calcificeert en resorbeert 3) Het bijniermerg is kapot door een tumor. Wat gebeurt er met het kalium? Laag(nor)adrenaline? tumor > beide dalen (normaal verhogen hartfrequentie, verlagen perifere weerstand, vasoconstrictie ? bloeddrukverhogend. Nu bloeddruk laag? RAAS? natrium retentie en kalium secretie Hyperpigmentatie bij? Cushing= ++ vrij circulerend glucocorticoid. Hyperpigmentatie alleen bij ACTH afhankelijk, als cushing diseaseAddisons disease= primaire hypoadrenalisme door destructie bijnierschors, laag cortisol en hoog CRH en ACTH. ACTH> hyperpigmentatie bij 90% 5) Schildklier (iets met koude nodus = geen opname en toch problemen ofzo en iets met tyrotoxicose=hyperthyreoidie) Bij Graves…Bij Graves heb je warme nodus. Koude nodus komt door constitutieve hypofunctie of gebrek aan TSH stimulatie en past bij maligniteit die kan ontstaan na Graves. 6) Hypercalciemie , hoe PTH? Bij primaire hyperparathyreoidie is calcium hoog, en PTH hoog. Wanneer calcium door een andere reden hoog is is het PTH juist laag Hoe gaat de omzetting schildklierhormoon? T4 naar T3, dus eerst beide maar dan later meer T3 door omzetting van T4 in de lever nier en spieren 8) Wat is het eerste symptoom van osteoporose? FractuurFracture is the only cause of symptoms in osteoporosis. Osteoporose, hoe zit het in met verloop in jaren met botten? Peak bone mass > 20-30 years of age. 40 years >age-related bone loss occurs men/ women. Women there is an acceleration of bone loss around the time of the menopause which probably lasts between 5 and 10 years. 8. Een man uit … heeft op 36jarige leeftijd een orchidectomie ondergaan ivm pedofilie, waar heeft hij nu meer kans op? OsteoporoseOorzaken voor osteoporose: -Vrouwelijk geslacht-Caucasian/Asian-Hypogonadisme (passend bij orchidectomie)-Immobilization-Alcohol abuse 1) Voetballer breuk tibiafractuur hoog AF komt dat door de breuk? De serumspiegels zijn verhoogd bij een groeiend kind en bij botziekten waarbij de botturnover is toegenomen. Bij fractuur; synthese botmatrix nodig dus meer osteoblastische activiteit wat leidt tot synthese Alkalisch fosfatase. 5) Fibraat remt dat de cholesterolsynthese? Nee. Remt triglyceride synthese 6) Triglyceriden omhoog bij een: pancreatitisif the triglyceride concentration is above 6.0mmol/L there is a risk of pancreatitis and retinal vein thrombosisHypertriglyceridemia 3rd cause of acute pancreatitis after alcohol/ gallstonesBreakdown products truglycerides > pancreatit 1. een jongen wordt tijdens sporten plotseling onwel, en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt hij een hyperkaliemie te hebben. Sporten kan leiden tot een HyperkaliemieAcute self-limiting hyperkalaemia occurs normally after vigorous exercise and is of no pathological significance. Other:The most common causes are renal impairment and drug interference with potassium excretion 2. een obese 40-jarige man heeft last van bovenbuikspijn. Hij blijkt galstenen te hebben, en ook flinke leververvetting. Wat is de behandeling van de leververvetting? Afvallen 3. welk symptoom past het meest bij hyperkaliemie? b. hartritmestoornisSerum potassium of greater than 7.0 mmol/L is a medical emergency and is associated with ECG changes 1. is een vetknobbel op de achillespees pathognomisch voor familiaire hypercholesterolemie? JaThese include xanthomatous thickening of the Achilles tendons and xanthomas over the extensor tendons of the fingers 4. waar kan hypertriglyceridemie toe leiden? Acute pancreatitispancreatitisTriglyceride concentration > 6.0mmol/L there is a risk of pancreatitis and retinal vein thrombosisHypertriglyceridemia 3rd cause of acute pancreatitis after alcohol/ gallstonesBreakdown products truglycerides > pancre 5. Bij hyperparathyreoidie (teveel PTH) is het fosfaat in het bloed meestal verlaagd(afname renale tubulaire readsorptie P (> fosfaturie) minder Fosfaat in bloed.) 6. is de juiste behandeling bij een toxische nodus in de schildklier toediening van radioactief I131? Ja, de voorkeur gaat uit naar radioactief I131. 1. welk effect heeft plantenesterol in margarine op de lipidenhuishouding? Verlagen LDL 2. wat is een bijwerking van nitroglyceriden? Hoofdpijn 2. wat kan ontstaan bij langdurige gebruik van H2 remmers? b. darminfectie Er bestond een significant verband tussen het gebruik van H2-antagonisten en darminfecties anders dan C. difficile (stuk internet onderzoek) 3. welke diagnose past bij een diafane zwelling in het scrotum? a. waterbreuk (= hydrokele) Diafane is doorschijnend, zoals bij een waterbreuk 4. bij welke aandoening hoort een flapping tremor? LeverfalenDoor hepatische encephalopatie Vrouw, ooit es pancreatitis, niks gevonden destijds. Drinkt ongeveer 6 eenheden alcohol in de week. Bij onderzoek fors verhoogd triglyceriden, wat noe? Alcohol stoppen 1. kan bij iemand met HIV en TBC de mantoux test negatief zijn? Ja dat kanthe mantoux test is usually positive but may be negative in 30-50% of people with severe TBC disease.The tuberculin testing is blunted in HIV positive individuals, and is unreliable. 7. wat meet je om het vitamine D te bepalen (bij iemand met een goede nierfunctie)? b. 25-hydroxycholecalciferol (25(OH)D3) 55. Is een calciumoxalaatsteen te zien op een blanco overzichtsfoto van de buik? JaEen calciumoxalaatsteen > is wel zichtbaar door de calcium. Waar heb je het meeste kans op bij coeliakie osteoporose Defence musculaire is bij een patient met bewustzijnsdaling nog steeds aanwezig? Onjuist De grootste oorzaak waarvoor dialyse in het ziekenhuis nodig is, is: Acute tubulaire necrose Bij hyperparathyreoidie is het serum fosfaat lager Een van de oorzaken van polycythemie is: B. Chronische respiratoire insufficientie Polyurie ontstaat niet bij: Hypokaliemie Bij CML is supraclaviculaire lymfklierzwelling palpabel in welk stadium? Later stadium of bij blastencrise Bij een patient (veel bloedwaarden, waaronder hoog TSH en laag T4) zal behandeling met thyroxine leiden tot: Lager LDL Het punt van McBurney is te localiseren op: B. 1/3 tussen rechter SIAS en navel Bij ascites kan het onderscheid tussen een cardiale en hepatogene oorzaak het best gemaakt worden op basis van: CVD Bij een vrouw met een nog onbehandelde resp insuff met een benzodiazepineintoxicatie zal er sprake zijn van een verhoogd PaCO2: Ik denk juist (benzo's geen invloed op ademcentrum, en van resp insufficientie minder afblazen CO2) Een goede test voor periorbitaal oedeem is drukken ter plaatse van de oogkas supraorbitaal Juist Bij levercirrose is de lever groter/kleiner/beide Kan beide (eerst groot dan kleiner) Verscherpt ademgeruis is hoorbaar bij Pneumonie Bij een galblaascarcinoom zijn supraclaviculair vergrootte lymfeklieren palpabel Juist (de Vries nagezocht) Wat is bij volwassenen de meest voorkomende oorzaak van nefrotisch syndroom? A. Membraneuze glomerulonefritis Paracetalmolintoxicatie beschadigt: Lever Ausculatie bij pleuritis hoor je: A. alsof je in de sneeuw loopt bij inspiratie en expiratie Langdurige hyperthyreoidie veroorzaakt een verhoogde botmineraaldichtheid? b. Onjuist Claudicatio intermittens van de kaak komt voor bij arteriitis temporalis Juist Jonge vrouw bewusteloos aangetroffen met snelle ademhaling, diep: kussmaul ademhaling Hyperglycemie Op welke plek meestal neuropathisch ulcus: Hak Jeuk krijg je bij: Chronische nierinsufficientie Bij acute tubulusnecrose is er sprake van sterke intrarenale vasoconstrictie ? Juist Cricoid ligt meer craniaal dan thyroid ? Onjuist 1. Het cavum Douglasi is te beoordelen bij RT door: a. Volaire zijde vinger naar ventraal 2. Ziekte van Weil komt voor na zwemmen in vervuild water. Deze vervuiling komt van de rat 3. Pericardwrijven: ontstoken pericard dat over elkaar wrijft., j/o? Juist 5. Patient met pericarditis. Na een aantal dagen is er geen sprake meer van pericardwrijven en is er ook geen pijn meer. Is de patient buiten de gevarenzone? Juist 6. Een man wordt opgenomen, sinds 2 dagen diarree. Wat is de meest waarschijnlijke verwekker? Campylobacter bij gewoon thuisE.coli bij reizenClostridium bij ziekenhuis 9. Ziekte van Pfeiffer: na 6 weken is aantoonbaar: IgMEerst IgM, dan IgG 31. Behandeling van hyperparathyreoidie: a. Eerst vitamine D en dan fosfaatbinders 35. Verhoogd LDH en verlaagd haptoglobine. Oorzaak: Hemolyse Van welke efflorecentie is sprake bij acne? a. Pustels en crustae Stoppen met roken na een myocard infarct geeft een verlaging van de mortaliteit van? c. 40% Ziekte van graves, is er een souffle over de schildklier hoorbaar? juist Welke behandeling bij een zeer droge huid? vette zalf Wat doe je om op een allergische reactie op NSAID te testen? b. provocatie test Er is een verdenking op ziekte v Pfeiffer bij een moeder wiens zoon op dit moment ziekte van Pfeiffer doormaakt. Is er IgM tegen pfeiffer in het bloed aan te tonen? Eerst IgM, dan IgG Een carcinoom gaat uit van? Eptiheel Zijn lymfeklieren in het hoofd/ hals gebied altijd drukpijnlijk? Onjuist Kreatinine: Wordt de nierfunctie overschat door actief secreren van kreat in de distale tubulus? Ja 1 Wat heeft grootste invloed op prognose bij melanoom? B) Breslowdikte Patient met verdenking op longembolie. Bij longonderzoek geen afwijkingen. De verdenking op longembolie: wordt lager, maar L.O. is niet sensitief en aspecifiek Arts assistent belt longarts. Wil ernstig dyspnoeische patient zuurstof geven. Patient heeft COPD en is bekend met lichte hypoxie en lichte hypercapnie. Door geven van zuurstof zal de hypercapnie: Toenemen of afnemen (het hangt wel af van de mate van COPD, blue bloater of pink puffer) Lichenificatie Het beschrijft een verdikte huid, met toename van de huidplooien en vergroving van de huidstructuur. Naeveus flammeus wijnvlek Je geeft nytroglyceride bij angina pectoris. Pijn verdwijnt, wat voor werkinging heeft nytroglyceride B) 2-5 min na oplossen Patient met pijn op de borst bij inspanning. Bij catheterisatie geen afwijkingen gevonden. Patient ontwikkeld acute nierinsufficientie. Deze gaat vanzelf weer over Onjuist Bij een pneumothorax is er sprake van: A) Afgenomen tot afwezige bronchofonie De aortaklep bevindt zich ter hoogte van: B) L3 Patient heeft MI gehad. Paar dagen later crepitaties over basale longvelden en aan apex een systolische souffle. Op basis van C) Ventrikelseptumdefect (niet zeker) Jonge man met pijn op de borst bij inspanning. Bij lichamelijk onderzoek verdenking aortainsufficiente. Stuurt hem door naar de cardioloog. Je had deze man moeten afraden te sporten totdat hij de cardioloog had gezien. Juist Bij interstitiele glomerulonefritis is er sprake van een verminderde urineproductie Juist Bij ziekte van Weil oligourie/anurie Juist Vrouw met diabetes type 2. Wordt geopereerd aan colon. Complicatie, groot intra-abdominaal bloedverlies. Moet weer geopereerd worden. Daarna gaat ze minder plassen. Verdenking acute tubulus necrose. Bij acute tubulusnecrose: B) Renale vasoconstrictie Zorgverzekeraar wil korting geven aan niet rokers. Niet rokers hebben een lager CO in het veneuze bloed. A) Juist 47 Defence musculair bij peritonitis is aanwezig bij bewusteloze patient Onjuist 54 De ziekte van Wegener kan zich voordoen in het KNO-gebied Juist Jonge man net terug uit rimboe. Is malariamedicatie af en toe vergeten. Komt nu bij huisarts. Hoe lang kun je nog klachten krijgen van malaria na thuiskomst? C) 2 maanden Hepatitis B, hoe wordt het overgedragen? A) Verticaal (moeder op kind) en horizontaal, hangt van vraag af 1. Bij een ernstige hypothyreoidie kan je een electrolytenstoornis krijgen, welke? Hyponatriemie 2. Je hoort een 4de harttoon bij jonge patient, dit is fysiologisch? nee 4. Plaatje met wratachtige laesie verruceus 5. Therapie van acuut eczeem bestaat uit? waterbadjes 8. Meest voorkomende huidkanker is BCC 9. Defense musculaire: dit kan zowel lokaal als gegeneraliseerd voorkomen? ja 13. Als je peristaltiek ziet, is dan de verdenking van obstructie van de dunne darm groter geworden? Juist 14. Waar worden galzouten terug opgenomen. b. ileum 15. Bij onderzoek naar breukpoort buikwand en op persen, doe je dit het liefste staand. Juist 16. Wat is de minst belangrijke oorzaak bij een open been? Lymfoedeem 17. Bij een sikkelcelcrise heb je vooral last van… botpijn 11. Bij primaire pulmonaire hypertensie past als symptoom? nachtelijke dyspnoe Een vrouw heeft na transplantatie last van interstitieel longlijden o.b.v. CLV crepitaties eind inspiratoir Vrouw van 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen. Altijd goed gezond geweest. Nu paar mm grote, niet wegdrukbare, niet jeukende vlekjes. Heeft bij stoten snel blauwe plekken. Tandvlees bloed bij poetsen. Dit verhaal past bij petechiae Juist Acne, hoe ziet t uit? Pustels met comedonen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *